Walang emergency na impormasyon na inihayag sa loob ng 12 oras.

  • Inihayag ang Pag-uutos ng Paglikas (emerhensiya)
  • Inilabas ang Babala ng Paglikas
  • Inihayag ang Pag-uutos ng Paghahanda sa Paglikas at ng Paglikas para sa mga Matatanda, atbp
  • Walang inilabas na pahayag

Impormasyon ng weather na inihayag sa Hiroshima-shi

Emerhensiyang babala at Impormasyon ukol sa record-breaking na pagbuhos ng napakaraming ulan sa maikling oras

Walang pahayag.

Babala

Walang pahayag.

Payo

Pagkatuyo ng hangin

Impormasyon ukol sa Babala ng Landslide

Walang pahayag.

Designated River Flood Forecast

Walang pahayag.

Walang Babala ng Paglikas, atbp. Ngayon.

weather in southern part of Hiroshima Pref.

Petsa 1 2 3 4 5 6 7 8
Araw Huwebes Biyernes Sabado Linggo Lunes Martes Miyerkules Huwebes
Lagay ng panahon Maaraw Maaraw na bahagyang maulap Maulap na bahagyang maaraw Maulap na bahagyang maaraw Maaraw na bahagyang maulap Maaraw na bahagyang maulap Maaraw na bahagyang maulap -
Pinakamataas na temperature (℃) 27 29 28 28 27 26 26 -
Pinakamababang temperature (℃) 18 17 18 18 16 15 15 -
Tsansa ng ulan (%) Oras
0-6 / 6-12
12-18 / 18-24
0-6 / 6-12
12-18 / 18-24
0-24 0-24 0-24 0-24 0-24 0-24
10/0
0/0
-/-
-/-
20 20 20 10 10 -