weather in southern part of Hiroshima Pref.

Petsa 21 22 23 24 25 26 27 28
Araw Huwebes Biyernes Sabado Linggo Lunes Martes Miyerkules Huwebes
Lagay ng panahon Maulap Maulap Maaraw na bahagyang maulap Maaraw na bahagyang maulap Maaraw na bahagyang maulap Maulap na bahagyang maaraw Maulap Maulap na bahagyang maaraw
Pinakamataas na temperature (℃) - 20 22 22 21 23 23 23
Pinakamababang temperature (℃) - 13 13 12 12 14 15 16
Tsansa ng ulan (%) Oras
0-6 / 6-12
12-18 / 18-24
0-6 / 6-12
12-18 / 18-24
0-24 0-24 0-24 0-24 0-24 0-24
-/-
-/10
30/20
20/20
20 10 20 30 40 30
  • 80-
  • 50-80
  • 30-50
  • 20-30
  • 10-20
  • 5-10
  • 1-5
  • 0-1

Impormasyon ng weather na inihayag sa Hiroshima-shi

Emerhensiyang babala at Impormasyon ukol sa record-breaking na pagbuhos ng napakaraming ulan sa maikling oras

Walang pahayag.

Babala

Walang pahayag.

Payo

Pagkatuyo ng hangin

Impormasyon ukol sa Babala ng Landslide

Walang pahayag.

Designated River Flood Forecast

Walang pahayag.

Walang inilabas na utos sa paglikas atbp.