weather in southern part of Hiroshima Pref.

Petsa 27 28 1 2 3 4 5 6
Araw Sabado Linggo Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes Sabado
Lagay ng panahon Maaraw na bahagyang maulap Maulap na bahagyang maaraw Maulap Maulap na may paminsan-minsang pag-ulan Maaraw na bahagyang maulap Maulap na bahagyang maaraw Maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan -
Pinakamataas na temperature (℃) 13 15 17 13 14 15 14 -
Pinakamababang temperature (℃) 4 3 8 7 5 4 9 -
Tsansa ng ulan (%) Oras
0-6 / 6-12
12-18 / 18-24
0-6 / 6-12
12-18 / 18-24
0-24 0-24 0-24 0-24 0-24 0-24
0/0
0/0
-/-
-/-
40 80 10 30 50 -
  • 80-
  • 50-80
  • 30-50
  • 20-30
  • 10-20
  • 5-10
  • 1-5
  • 0-1

Impormasyon ng weather na inihayag sa Hiroshima-shi

Emerhensiyang babala at Impormasyon ukol sa record-breaking na pagbuhos ng napakaraming ulan sa maikling oras

Walang pahayag.

Babala

Walang pahayag.

Payo

Malakas na hangin Mataas na alon

Impormasyon ukol sa Babala ng Landslide

Walang pahayag.

Designated River Flood Forecast

Walang pahayag.

Walang Babala ng Paglikas, atbp. Ngayon.