weather in southern part of Hiroshima Pref.

Petsa 29 30 31 1 2 3 4 5
Araw Linggo Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes Sabado Linggo
Lagay ng panahon Maaraw sa umaga at maulap sa hapon Maulap na sinusundan ng mga lumiliwanag na kalangitan Maulap Maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan Maulap na bahagyang maaraw Maulap na bahagyang maaraw Maaraw na bahagyang maulap Maaraw na bahagyang maulap
Pinakamataas na temperature (℃) 17 16 17 17 18 18 17 18
Pinakamababang temperature (℃) - 8 8 11 10 7 6 6
Tsansa ng ulan (%) Oras
0-6 / 6-12
12-18 / 18-24
0-6 / 6-12
12-18 / 18-24
0-24 0-24 0-24 0-24 0-24 0-24
-/-
0/10
20/20
0/0
40 60 30 30 20 20
  • 80-
  • 50-80
  • 30-50
  • 20-30
  • 10-20
  • 5-10
  • 1-5
  • 0-1

Impormasyon ng weather na inihayag sa Hiroshima-shi

Emerhensiyang babala at Impormasyon ukol sa record-breaking na pagbuhos ng napakaraming ulan sa maikling oras

Walang pahayag.

Babala

Walang pahayag.

Payo

Pagkatuyo ng hangin

Impormasyon ukol sa Babala ng Landslide

Walang pahayag.

Designated River Flood Forecast

Walang pahayag.

Walang Babala ng Paglikas, atbp. Ngayon.