weather in southern part of Hiroshima Pref.

Petsa 24 25 26 27 28 29 30 1
Araw Martes Miyerkules Huwebes Biyernes Sabado Linggo Lunes Martes
Lagay ng panahon Maaraw na bahagyang maulap Maaraw na bahagyang maulap Maaraw na bahagyang maulap Maaraw na bahagyang maulap Maaraw na bahagyang maulap Maulap na bahagyang maaraw Maulap na bahagyang maaraw Maaraw na bahagyang maulap
Pinakamataas na temperature (℃) 17 17 19 17 16 13 13 14
Pinakamababang temperature (℃) - 9 10 9 9 8 6 6
Tsansa ng ulan (%) Oras
0-6 / 6-12
12-18 / 18-24
0-6 / 6-12
12-18 / 18-24
0-24 0-24 0-24 0-24 0-24 0-24
-/-
0/0
0/0
10/0
10 10 20 30 30 10
  • 80-
  • 50-80
  • 30-50
  • 20-30
  • 10-20
  • 5-10
  • 1-5
  • 0-1

Impormasyon ng weather na inihayag sa Hiroshima-shi

Emerhensiyang babala at Impormasyon ukol sa record-breaking na pagbuhos ng napakaraming ulan sa maikling oras

Walang pahayag.

Babala

Walang pahayag.

Payo

Walang pahayag.

Impormasyon ukol sa Babala ng Landslide

Walang pahayag.

Designated River Flood Forecast

Walang pahayag.

Walang Babala ng Paglikas, atbp. Ngayon.