weather in southern part of Hiroshima Pref.

Petsa 15 16 17 18 19 20 21 22
Araw Linggo Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes Sabado Linggo
Lagay ng panahon Maaraw Maaraw sa umaga at maulap sa hapon Maulap na may paminsan-minsang pag-ulan Maulap Maulap Maulap Maulap Maulap
Pinakamataas na temperature (℃) - 14 17 18 15 14 12 11
Pinakamababang temperature (℃) - 4 8 12 9 6 5 5
Tsansa ng ulan (%) Oras
0-6 / 6-12
12-18 / 18-24
0-6 / 6-12
12-18 / 18-24
0-24 0-24 0-24 0-24 0-24 0-24
-/-
-/0
0/0
10/30
60 40 30 40 40 40
  • 80-
  • 50-80
  • 30-50
  • 20-30
  • 10-20
  • 5-10
  • 1-5
  • 0-1

Impormasyon ng weather na inihayag sa Hiroshima-shi

Emerhensiyang babala at Impormasyon ukol sa record-breaking na pagbuhos ng napakaraming ulan sa maikling oras

Walang pahayag.

Babala

Walang pahayag.

Payo

Walang pahayag.

Impormasyon ukol sa Babala ng Landslide

Walang pahayag.

Designated River Flood Forecast

Walang pahayag.

Walang Babala ng Paglikas, atbp. Ngayon.