weather in southern part of Hiroshima Pref.

Petsa 22 23 24 25 26 27 28 29
Araw Miyerkules Huwebes Biyernes Sabado Linggo Lunes Martes Miyerkules
Lagay ng panahon Ulan Maulan sa umaga at maulap sa hapon Maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan Maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan Maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan Maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan Maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan Maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan
Pinakamataas na temperature (℃) - 12 15 12 10 10 11 13
Pinakamababang temperature (℃) - 7 10 7 6 5 5 6
Tsansa ng ulan (%) Oras
0-6 / 6-12
12-18 / 18-24
0-6 / 6-12
12-18 / 18-24
0-24 0-24 0-24 0-24 0-24 0-24
-/-
-/80
80/60
30/20
60 60 60 70 50 50
  • 80-
  • 50-80
  • 30-50
  • 20-30
  • 10-20
  • 5-10
  • 1-5
  • 0-1

Impormasyon ng weather na inihayag sa Hiroshima-shi

Emerhensiyang babala at Impormasyon ukol sa record-breaking na pagbuhos ng napakaraming ulan sa maikling oras

Walang pahayag.

Babala

Walang pahayag.

Payo

Walang pahayag.

Impormasyon ukol sa Babala ng Landslide

Walang pahayag.

Designated River Flood Forecast

Walang pahayag.

Walang Babala ng Paglikas, atbp. Ngayon.