Impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/09/30 09:00
Ward Pangalan ng observatory Mapa Lokasyon Dami ng tubig-ulan
10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
Higashi-ku Nukushina (Sabo (Erosion and Sediment Control)) Mapa 748, Hesaka-cho 0.0 0.0 24.0 30.2
Higashi-ku Nakayama-shin-machi Mapa 2-8-1, Nakayama-shin-machi 0.0 0.0 26.0 33.3
Higashi-ku Fukugi Mapa 9-1-2, Umaki 0.0 0.0 26.0 34.8
Higashi-ku Ushita-waseda Mapa 4-9-1, Ushita-waseda 0.0 0.0 30.0 39.4
Higashi-ku Sangay ng Nukushina ng himpilan ng bumbero Mapa 5-3-1, Nukushina 0.0 0.0 22.0 30.0
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.