Impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/12/09 10:20
Ward Pangalan ng observatory Mapa Lokasyon Dami ng tubig-ulan
10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
Asaminami-ku Setouchi Heights Mapa Sa loob ng Tomo Setouchi-daisan Park, Numata-cho 0.0 0.0 0.0 3.9
Asaminami-ku Toyama Mapa 51-3, Oobara, Ato, Numata-cho 0.0 0.0 0.0 4.4
Asaminami-ku Takase Mapa 5-31-1, Yagi 0.0 0.0 0.0 5.1
Asaminami-ku Aita (Sabo (Erosion and Sediment Control)) Mapa 7, Aita - - - 5.0
Asaminami-ku Bishamondai (Sabo (Erosion and Sediment Control)) Mapa 4-500-226, Bishamondai - - - 5.3
Asaminami-ku Yoshiyama (Sabo (Erosion and Sediment Control)) Mapa Kageura, Yoshiyama, Numata-cho - - - 3.2
Asaminami-ku Okuhata Mapa Tomookuhata Jisaki, Numata-cho 0.0 0.0 0.0 4.9
Asaminami-ku Gionyamamoto Mapa 1514-1 Jisaki, Hochiyama, Yamamoto-cho 0.0 0.0 0.0 6.2
Asaminami-ku Gion Fire Station Branch Office Mapa 2-48-11, Gion 0.0 0.0 0.0 4.0
Asaminami-ku Kamiyasu Fire Station Branch Office Mapa 5-8-14, Kamiyasu 0.0 0.0 0.0 5.0
Asaminami-ku Asaminami Fire Station Mapa 1-10-3, Midorii 0.0 0.0 0.0 5.0
Asaminami-ku Numata Fire Station Branch Office Mapa 4-18-6, Tomo-higashi 0.0 0.0 0.0 5.0
Asaminami-ku Toyama Chapter Ato Garage Mapa 1416-7, Ato, Numata-cho 0.0 0.0 0.0 4.0
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.