Impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/08 13:40
Ward Pangalan ng observatory Mapa Lokasyon Dami ng tubig-ulan
10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
Asakita-ku Imuro Mapa Imuro, Asa-cho 0.0 0.0 0.0 139.3
Asakita-ku Shiraki Mapa 612-4, Sekikawa, Okoe, Shiraki-cho 0.0 0.0 0.0 164.9
Asakita-ku Suzuhari Mapa 1567-4 Suzuhari tokitani, Asa-cho 0.0 0.0 1.0 140.2
Asakita-ku Oobayashi Mapa 2137-2, Shimotsukeyama, Oobayashi, Kabe-cho 0.0 0.0 0.0 160.4
Asakita-ku Nabara Mapa 477, Mushin, Nabara, Kabe-cho 0.0 0.0 0.0 169.4
Asakita-ku Karuga Mapa 660-1, Nakayama, Karuga-cho 0.0 0.0 0.0 194.8
Asakita-ku Kusunokidai (Sabo (Erosion and Sediment Control)) Mapa 4-2, Kusunokidai, Asa-cho 0.0 0.0 0.0 182.1
Asakita-ku Fukawa (Sabo (Erosion and Sediment Control)) Mapa 5-12-1, Fukawa 0.0 0.0 0.0 197.4
Asakita-ku Ogauchi (Sabo (Erosion and Sediment Control)) Mapa Hiraharatani, Ogauchi, Asa-cho 0.0 0.0 0.0 143.2
Asakita-ku Ichikawa (Sabo (Erosion and Sediment Control)) Mapa Miyajiyama, Ichikawa, Shiraki-cho 0.0 0.0 0.0 225.3
Asakita-ku Sawada (Sabo (Erosion and Sediment Control)) Mapa Nishisawata, Ogauchi, Asa-cho 0.0 0.0 0.0 128.3
Asakita-ku Miiri Mapa 1-3-1, Miiri-higashi 0.0 0.0 232.0 168.5
Asakita-ku Hiura Mapa 955, Asahigaoka, Asa-cho 0.0 0.0 203.0 148.3
Asakita-ku Doumenbashi Mapa Kamiyamachi, Kabe-cho 0.0 0.0 236.0 162.4
Asakita-ku Uebara Mapa Uebara, Kabe-cho 0.0 0.0 250.0 178.4
Asakita-ku Shiraki Mapa 1428, Ichikawa, Shiraki-cho 0.0 0.0 214.0 155.1
Asakita-ku Kuchita Chapter Yaguchi Garage Mapa 7-18-22, Kuchita-minami 0.0 0.0 289.0 204.0
Asakita-ku Kouyou Fire Station Branch Office Mapa 1-3-6, Magame 0.0 0.0 265.0 190.0
Asakita-ku Kakogawa Chapter Yusaka Garage Mapa 625-1, Karuga-cho 0.0 0.0 245.0 184.0
Asakita-ku Miiri Chapter Toge Garage Mapa 759-3, Toge, Kabe-cho 0.0 0.0 215.0 156.0
Asakita-ku Mita Chapter Hata Garage Mapa 7184-4, Hata, Mita, Shiraki-cho 0.0 0.0 227.0 163.0
Asakita-ku Shiya Chapter Kajina Garage Mapa 5512-1, Eido, Shiji, Shiraki-cho 0.0 0.0 186.0 137.0
Asakita-ku Oobayashi Chapter Oosugi Garage Mapa 3-10-4, Oobayashi 0.0 0.0 212.0 153.0
Asakita-ku Kameyama Chapter Oohata Garage Mapa 2636-1, Kubogawara, Ayagatani, Kabe-cho 0.0 0.0 192.0 140.0
Asakita-ku Kameyama Chapter Kameyama Garage Mapa 3-33-1, Kameyama-minami 0.0 0.0 224.0 163.0
Asakita-ku Kameyama Chapter Kameyama-nishi Garage Mapa 2-3-1, Kameyama-nishi 0.0 0.0 201.0 147.0
Asakita-ku Kuchi Chapter Kuchi Garage Mapa 4492, Joka, Kuchi, Asa-cho 0.0 0.0 185.0 136.0
Asakita-ku Ogauchi Chapter Hongou Garage Mapa 3424-4, Kamihongo, Ogauchi, Asa-cho 0.0 0.0 146.0 108.0
Asakita-ku Asa Fire Station Branch Office Mapa 3052-1, Imuro, Asa-cho 0.0 0.0 174.0 128.0
Asakita-ku Suzuhari Chapter Suzuhari-nishi Garage Mapa 4366-4, Hiraishi, Suzuhari, Asa-cho 0.0 0.0 178.0 129.0
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.