Ward Elementary school area Mapa Mga uri ng kalamidad
Lupa at buhangin Pagbaha Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat Tsunami
Naka-ku Hakushima Mapa
Naka-ku Moto-machi Mapa
Naka-ku Nobori-cho Mapa
Naka-ku Fukuro-machi Mapa
Naka-ku Takeya Mapa
Naka-ku Senda Mapa
Naka-ku Honkawa Mapa
Naka-ku Nakajima Mapa
Naka-ku Yoshijima-higashi Mapa
Naka-ku Yoshijima Mapa
Naka-ku Hirose Mapa
Naka-ku Kanzaki Mapa
Naka-ku Funairi Mapa
Naka-ku Eba Mapa
Utos ng Paglikas (Emerhensiya)
Babala ng Paglikas
Paghahanda sa paglikas at Paglikas para sa mga matatanda, atbp
Walang inilabas na pahayag