Kalagayan ng Paglabas ng Impormasyon sa Paglikas

Ward Elementary school area Mapa Mga uri ng kalamidad
Lupa at buhangin Pagbaha Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat Tsunami
Asaminami-ku Bairin Mapa
Asaminami-ku Yagi Mapa
Asaminami-ku Kawauchi Mapa
Asaminami-ku Midorii Mapa
Asaminami-ku Bishamondai Mapa
Asaminami-ku Yasu-higashi Mapa
Asaminami-ku Furuichi Mapa
Asaminami-ku Oo-machi Mapa
Asaminami-ku Kamiyasu Mapa
Asaminami-ku Yasu-kita Mapa
Asaminami-ku Yasu Mapa
Asaminami-ku Yasu-nishi Mapa
Asaminami-ku Higashino Mapa
Asaminami-ku Nakasuji Mapa
Asaminami-ku Hara Mapa
Asaminami-ku Hara-minami Mapa
Asaminami-ku Gion Mapa
Asaminami-ku Yamamoto Mapa
Asaminami-ku Kasugano Mapa
Asaminami-ku Nagatsuka Mapa
Asaminami-ku Nagatsuka-nishi Mapa
Asaminami-ku Tomo-minami Mapa
Asaminami-ku Ootsuka Mapa
Asaminami-ku Toyama Mapa
Asaminami-ku Tomo Mapa
Asaminami-ku Tomo-higashi Mapa
Emergency na Pagsiguro ng Kaligtasan
Utos sa paglikas
Paglikas ng matatanda atbp.
Walang inilabas na pahayag