Kalagayan ng Paglabas ng Impormasyon sa Paglikas

Ward Elementary school area Mapa Mga uri ng kalamidad
Lupa at buhangin Pagbaha Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat Tsunami
Asakita-ku Ihara Mapa
Asakita-ku Shiya Mapa
Asakita-ku Kounan Mapa
Asakita-ku Mita Mapa
Asakita-ku Kakogawa Mapa
Asakita-ku Fukawa Mapa
Asakita-ku Kamezaki Mapa
Asakita-ku Kurakake Mapa
Asakita-ku Magame Mapa
Asakita-ku Ochiai-higashi Mapa
Asakita-ku Ochiai Mapa
Asakita-ku Kuchita-higashi Mapa
Asakita-ku Kuchita Mapa
Asakita-ku Oobayashi Mapa
Asakita-ku Miiri Mapa
Asakita-ku Miiri-higashi Mapa
Asakita-ku Kabe Mapa
Asakita-ku Kabe-minami Mapa
Asakita-ku Kameyama Mapa
Asakita-ku Kameyama-minami Mapa
Asakita-ku Suzuhari Mapa
Asakita-ku Imuro Mapa
Asakita-ku Imuro Mapa
Asakita-ku Kuchi-minami Mapa
Asakita-ku Tsutsuse Mapa
Asakita-ku Hiura Mapa
Asakita-ku 亀山南(柳瀬地区) Mapa
Emergency na Pagsiguro ng Kaligtasan
Utos sa paglikas
Paglikas ng matatanda atbp.
Walang inilabas na pahayag