Impormasyon ukol sa posibilidad ng magkaroon ng landslide

Ward Mesh number Mapa Applicable elementary school area Posibilidad ng magkaroon ng landslide 60-min rainfall (mm)
Higashi-ku 14I Mapa Fukugi Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Higashi-ku 15H Mapa Hesaka, Hesakashiroyama, Toujou, Ushitashin-machi, Ushita, Waseda, Nakayama, Onaga, Yaga, Hakushima (Higashi-ku) Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Higashi-ku 15I Mapa Fukugi, Nukushina, Kaminukushina, Hesaka, Toujou, Nakayama, Yaga Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Higashi-ku 15J Mapa Fukugi Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Higashi-ku 16H Mapa Onaga, Yaga, Hakushima (Higashi-ku) Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Lumalampas na sa standard value
May 1 oras bago lumampas sa standard value
May 2 oras bago lumampas sa standard value
May 3 oras bago lumampas sa standard value
Lampas na sa dami ng tubig-ulan para ihayag ang babala ng Malakas na Pag-ulan
Lampas na sa dami ng tubig-ulan para ihayag ang payo ng Malakas na Pag-ulan
Hindi pa lumalampas sa standard value