Impormasyon ukol sa posibilidad ng magkaroon ng landslide

Ward Mesh number Mapa Applicable elementary school area Posibilidad ng magkaroon ng landslide 60-min rainfall (mm)
Minami-ku 16H Mapa Danbara, Minami, Ookou, Ougonzan, Niho, Kusuna, Motoujina Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Minami-ku 16I Mapa Aosaki, Mukainadashin-machi, Niho Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Minami-ku 17G Mapa Ninoshima Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Minami-ku 17H Mapa Ujina-higashi, Motoujina, Ninoshima, Ninoshimagakuen Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Minami-ku 18G Mapa Ninoshima Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Minami-ku 18H Mapa Ninoshima Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Lumalampas na sa standard value
May 1 oras bago lumampas sa standard value
May 2 oras bago lumampas sa standard value
May 3 oras bago lumampas sa standard value
Lampas na sa dami ng tubig-ulan para ihayag ang babala ng Malakas na Pag-ulan
Lampas na sa dami ng tubig-ulan para ihayag ang payo ng Malakas na Pag-ulan
Hindi pa lumalampas sa standard value