Impormasyon ukol sa posibilidad ng magkaroon ng landslide

Ward Mesh number Mapa Applicable elementary school area Posibilidad ng magkaroon ng landslide 60-min rainfall (mm)
Asaminami-ku 13F Mapa Toyama Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Asaminami-ku 13G Mapa Toyama Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Asaminami-ku 13H Mapa Yagi Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Asaminami-ku 13I Mapa Yagi Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Asaminami-ku 14E Mapa Toyama Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Asaminami-ku 14F Mapa Tomo-minami, Toyama, Tomo Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Asaminami-ku 14G Mapa Yasu-kita, Yasu-nishi, Yamamoto, Tomo-minami, Ootsuka, Toyama, Tomo, Tomo-higashi Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Asaminami-ku 14H Mapa Bairin, Yagi, Midorii, Bishamondai, Yasu-higashi, Oo-machi, Kamiyasu, Yasu-kita, Yasu, Yasu-nishi, Gion, Yamamoto, Kasugano Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Asaminami-ku 14I Mapa Bairin, Yagi Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Asaminami-ku 15F Mapa Tomo-minami, Toyama, Tomo Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Asaminami-ku 15G Mapa Yamamoto, Kasugano, Nagatsuka-nishi, Tomo-minami, Ootsuka, Tomo, Tomo-higashi Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Asaminami-ku 15H Mapa Gion, Yamamoto, Kasugano, Nagatsuka-nishi Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Lumalampas na sa standard value
May 1 oras bago lumampas sa standard value
May 2 oras bago lumampas sa standard value
May 3 oras bago lumampas sa standard value
Lampas na sa dami ng tubig-ulan para ihayag ang babala ng Malakas na Pag-ulan
Lampas na sa dami ng tubig-ulan para ihayag ang payo ng Malakas na Pag-ulan
Hindi pa lumalampas sa standard value