Impormasyon ukol sa posibilidad ng magkaroon ng landslide

Ward Mesh number Mapa Applicable elementary school area Posibilidad ng magkaroon ng landslide 60-min rainfall (mm)
Asakita-ku 11G Mapa Imuro Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Asakita-ku 11H Mapa Suzuhari Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Asakita-ku 11I Mapa Miiri Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Asakita-ku 11J Mapa Shiya Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Asakita-ku 11K Mapa Ihara, Shiya Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Asakita-ku 12G Mapa Suzuhari, Imuro, Kuchi Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Asakita-ku 12H Mapa Miiri, Kabe, Kameyama, Suzuhari, Imuro Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Asakita-ku 12I Mapa Oobayashi, Miiri, Kabe Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Asakita-ku 12J Mapa Shiya, Kounan, Oobayashi Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Asakita-ku 12K Mapa Ihara, Shiya, Kounan Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Asakita-ku 12L Mapa Ihara, Kounan Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Asakita-ku 13F Mapa Kuchi Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Asakita-ku 13G Mapa Kabe, Imuro, Kuchi, Kuchi-minami, Hiura Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Asakita-ku 13H Mapa Kabe, Kameyama, Kameyama-minami, Imuro, Tsutsuse, Hiura Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Asakita-ku 13I Mapa Kakogawa, Fukawa, Oobayashi, Miiri, Miiri-higashi, Kabe, Kabe-minami, Kameyama, Kameyama-minami Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Asakita-ku 13J Mapa Kounan, Mita, Kakogawa, Oobayashi, Miiri Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Asakita-ku 13K Mapa Kounan, Mita Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Asakita-ku 13L Mapa Kounan Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Asakita-ku 14G Mapa Kuchi, Kuchi-minami, Hiura Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Asakita-ku 14H Mapa Kuchita-higashi, Kuchita, Tsutsuse, Hiura Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Asakita-ku 14I Mapa Kakogawa, Fukawa, Kamezaki, Kurakake, Magame, Ochiai-higashi, Ochiai, Kuchita-higashi, Kuchita, Kabe-minami Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Asakita-ku 14J Mapa Mita, Kakogawa Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Asakita-ku 14K Mapa Mita Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Asakita-ku 15H Mapa Kuchita Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Asakita-ku 15I Mapa Ochiai, Kuchita Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Asakita-ku 15J Mapa Kakogawa Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Lumalampas na sa standard value
May 1 oras bago lumampas sa standard value
May 2 oras bago lumampas sa standard value
May 3 oras bago lumampas sa standard value
Lampas na sa dami ng tubig-ulan para ihayag ang babala ng Malakas na Pag-ulan
Lampas na sa dami ng tubig-ulan para ihayag ang payo ng Malakas na Pag-ulan
Hindi pa lumalampas sa standard value