Impormasyon ukol sa posibilidad ng magkaroon ng landslide

Ward Mesh number Mapa Applicable elementary school area Posibilidad ng magkaroon ng landslide 60-min rainfall (mm)
Aki-ku 14J Mapa Seno Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Aki-ku 15I Mapa Nakano, Hataga, Seno Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Aki-ku 15J Mapa Nakano, Nakano-higashi, Hataga, Seno, Midorizaka, Ato Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Aki-ku 15K Mapa Seno, Ato Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Aki-ku 16I Mapa Nakano, Hataga, Funakoshi, Yano-nishi, Yano Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Aki-ku 16J Mapa Nakano, Nakano-higashi, Ato Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Aki-ku 16K Mapa Ato Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Aki-ku 17I Mapa Yano-nishi, Yano, Yano-minami, Terayashiki Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Lumalampas na sa standard value
May 1 oras bago lumampas sa standard value
May 2 oras bago lumampas sa standard value
May 3 oras bago lumampas sa standard value
Lampas na sa dami ng tubig-ulan para ihayag ang babala ng Malakas na Pag-ulan
Lampas na sa dami ng tubig-ulan para ihayag ang payo ng Malakas na Pag-ulan
Hindi pa lumalampas sa standard value