Impormasyon ukol sa posibilidad ng magkaroon ng landslide

Ward Mesh number Mapa Applicable elementary school area Posibilidad ng magkaroon ng landslide 60-min rainfall (mm)
Saeki-ku 12E Mapa Yuki-higashi Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Saeki-ku 12F Mapa Yuki-higashi Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Saeki-ku 13D Mapa Yuki-nishi Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Saeki-ku 13E Mapa Yuki-higashi, Yuki-nishi Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Saeki-ku 13F Mapa Yuki-higashi Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Saeki-ku 14C Mapa Yuki-nishi Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Saeki-ku 14D Mapa Yuki-nishi Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Saeki-ku 14E Mapa Yuki-higashi, Yuki-nishi, Yuki-minami Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Saeki-ku 14F Mapa Yuki-higashi, Yuki-minami Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Saeki-ku 15C Mapa Yuki-nishi Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Saeki-ku 15D Mapa Yuki-nishi, Yuki-minami Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Saeki-ku 15E Mapa Yuki-nishi, Yuki-minami, Kouchi Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Saeki-ku 15F Mapa Yuki-minami, Ishiuchi, Kouchi, Fujinoki, Ayagaoka, Yahata-higashi, Yahata, Itsukaichikannon-nishi Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Saeki-ku 15G Mapa Satsukigaoka, Ishiuchi, Yahata-higashi, Misuzugaoka Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Saeki-ku 16E Mapa Yuki-minami Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Saeki-ku 16F Mapa Yahata-higashi, Yahata, Itsukaichikannon-nishi, Itsukaichikannon, Misuzugaoka, Itsukaichi, Itsukaichi-higashi, Itsukaichi-minami, Rakurakuen Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Saeki-ku 16G Mapa Yahata-higashi, Misuzugaoka, Itsukaichi-higashi, Itsukaichi-minami Hindi pa lumalampas sa standard value 0.0
Lumalampas na sa standard value
May 1 oras bago lumampas sa standard value
May 2 oras bago lumampas sa standard value
May 3 oras bago lumampas sa standard value
Lampas na sa dami ng tubig-ulan para ihayag ang babala ng Malakas na Pag-ulan
Lampas na sa dami ng tubig-ulan para ihayag ang payo ng Malakas na Pag-ulan
Hindi pa lumalampas sa standard value