Impormasyon ukol sa sea level (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/01 10:20
Pangalan ng observatory Port of Hiroshima
Lokasyon 2-1034-4 Jisaki, Ujinakaigan, Lungsod ng Hiroshima
Sakop Japan Coast Guard
Payo at babala Walang pahayag.
Observed value (cm)
Astronomical tide level (cm)
Sea Level: Kailangang maging alerto (cm)
Sea Level: Kailangang mag-ingat (cm)
Lampas na sa warning level ang sea level
Lampas na sa caution level ang sea level
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Standard value
Sea Level: Kailangang maging alerto (cm) 250.00
Sea Level: Kailangang mag-ingat (cm) 210.00
Kalagayan ng sea level
Oras ng obserbasyon Observed value (cm) Astronomical tide level (cm)
10:20 155.00 144.00
09:20 170.00 165.00
08:20 144.00 145.00
07:20 105.00 100.00
06:20 52.00 47.00
05:20 -5.00 -12.00
04:20 -62.00 -68.00
03:20 -74.00 -90.00
02:20 -44.00 -66.00
01:20 9.00 -14.00
00:20 63.00 43.00
23:20 120.00 100.00
22:20 168.00 151.00
21:20 190.00 176.00
20:20 167.00 158.00
19:20 118.00 110.00
18:20 64.00 52.00
17:20 3.00 -9.00
16:20 -53.00 -70.00
15:20 -93.00 -107.00
14:20 -84.00 -99.00
13:20 -37.00 -56.00
12:20 18.00 -3.00
11:20 67.00 51.00