Impormasyon ukol sa sea level (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/01 10:40
Pangalan ng observatory Port of Hiroshima
Lokasyon 2-1034-4 Jisaki, Ujinakaigan, Lungsod ng Hiroshima
Sakop Japan Coast Guard
Payo at babala Walang pahayag.
Observed value (cm)
Astronomical tide level (cm)
Sea Level: Kailangang maging alerto (cm)
Sea Level: Kailangang mag-ingat (cm)
Lampas na sa warning level ang sea level
Lampas na sa caution level ang sea level
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Standard value
Sea Level: Kailangang maging alerto (cm) 250.00
Sea Level: Kailangang mag-ingat (cm) 210.00
Kalagayan ng sea level
Oras ng obserbasyon Observed value (cm) Astronomical tide level (cm)
10:40 140.00 129.00
09:40 171.00 163.00
08:40 156.00 155.00
07:40 120.00 116.00
06:40 72.00 65.00
05:40 15.00 8.00
04:40 -45.00 -51.00
03:40 -77.00 -88.00
02:40 -58.00 -79.00
01:40 -9.00 -32.00
00:40 44.00 25.00
23:40 102.00 81.00
22:40 153.00 136.00
21:40 187.00 172.00
20:40 180.00 168.00
19:40 133.00 128.00
18:40 83.00 72.00
17:40 22.00 11.00
16:40 -34.00 -51.00
15:40 -83.00 -99.00
14:40 -93.00 -106.00
13:40 -54.00 -72.00
12:40 -1.00 -21.00
11:40 52.00 33.00