Impormasyon ukol sa sea level (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/03/31 14:50
Pangalan ng observatory Port of Hiroshima
Lokasyon 2-1034-4 Jisaki, Ujinakaigan, Lungsod ng Hiroshima
Sakop Japan Coast Guard
Payo at babala Walang pahayag.
Observed value (cm)
Astronomical tide level (cm)
Sea Level: Kailangang maging alerto (cm)
Sea Level: Kailangang mag-ingat (cm)
Lampas na sa warning level ang sea level
Lampas na sa caution level ang sea level
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Standard value
Sea Level: Kailangang maging alerto (cm) 250.00
Sea Level: Kailangang mag-ingat (cm) 210.00
Kalagayan ng sea level
Oras ng obserbasyon Observed value (cm) Astronomical tide level (cm)
14:50 53.00 50.00
13:50 90.00 78.00
12:50 98.00 83.00
11:50 85.00 69.00
10:50 61.00 45.00
09:50 24.00 12.00
08:50 -13.00 -22.00
07:50 -42.00 -44.00
06:50 -39.00 -40.00
05:50 -14.00 -16.00
04:50 16.00 16.00
03:50 53.00 53.00
02:50 91.00 89.00
01:50 119.00 110.00
00:50 114.00 103.00
23:50 80.00 71.00
22:50 39.00 28.00
21:50 -10.00 -21.00
20:50 -63.00 -76.00
19:50 -112.00 -119.00
18:50 -134.00 -130.00
17:50 -111.00 -109.00
16:50 -64.00 -70.00
15:50 -15.00 -22.00