Impormasyon ukol sa sea level (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/11/30 18:00
Pangalan ng observatory Port of Hiroshima
Lokasyon 2-1034-4 Jisaki, Ujinakaigan, Lungsod ng Hiroshima
Sakop Japan Coast Guard
Payo at babala Walang pahayag.
Observed value (cm)
Astronomical tide level (cm)
Sea Level: Kailangang maging alerto (cm)
Sea Level: Kailangang mag-ingat (cm)
Lampas na sa warning level ang sea level
Lampas na sa caution level ang sea level
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Standard value
Sea Level: Kailangang maging alerto (cm) 250.00
Sea Level: Kailangang mag-ingat (cm) 210.00
Kalagayan ng sea level
Oras ng obserbasyon Observed value (cm) Astronomical tide level (cm)
18:00 160.00 126.00
17:50 160.00 124.00
17:40 157.00 121.00
17:30 151.00 117.00
17:20 151.00 113.00
17:10 144.00 109.00
17:00 134.00 104.00
16:50 128.00 99.00
16:40 120.00 93.00
16:30 115.00 87.00
16:20 106.00 81.00
16:10 100.00 74.00
16:00 91.00 67.00
15:50 85.00 59.00
15:40 79.00 52.00
15:30 73.00 44.00
15:20 64.00 36.00
15:10 57.00 27.00
15:00 50.00 19.00
14:50 41.00 11.00
14:40 32.00 2.00
14:30 24.00 -6.00
14:20 18.00 -14.00
14:10 9.00 -21.00