Impormasyon ukol sa sea level (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/05/26 22:00
Pangalan ng observatory Port of Hiroshima
Lokasyon 2-1034-4 Jisaki, Ujinakaigan, Lungsod ng Hiroshima
Sakop Japan Coast Guard
Payo at babala Walang pahayag.
Observed value (cm)
Astronomical tide level (cm)
Sea Level: Kailangang maging alerto (cm)
Sea Level: Kailangang mag-ingat (cm)
Lampas na sa warning level ang sea level
Lampas na sa caution level ang sea level
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Standard value
Sea Level: Kailangang maging alerto (cm) 250.00
Sea Level: Kailangang mag-ingat (cm) 210.00
Kalagayan ng sea level
Oras ng obserbasyon Observed value (cm) Astronomical tide level (cm)
22:00 85.00 73.00
21:50 76.00 63.00
21:40 68.00 54.00
21:30 58.00 44.00
21:20 48.00 33.00
21:10 38.00 23.00
21:00 28.00 12.00
20:50 16.00 1.00
20:40 4.00 -11.00
20:30 -8.00 -22.00
20:20 -19.00 -34.00
20:10 -30.00 -45.00
20:00 -42.00 -57.00
19:50 -54.00 -69.00
19:40 -64.00 -81.00
19:30 -74.00 -92.00
19:20 -85.00 -102.00
19:10 -96.00 -112.00
19:00 -106.00 -121.00
18:50 -114.00 -129.00
18:40 -122.00 -135.00
18:30 -129.00 -140.00
18:20 -135.00 -145.00
18:10 -140.00 -148.00