Impormasyon ukol sa sea level (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/12/05 20:20
Pangalan ng observatory Port of Hiroshima
Lokasyon 2-1034-4 Jisaki, Ujinakaigan, Lungsod ng Hiroshima
Sakop Japan Coast Guard
Payo at babala Walang pahayag.
Observed value (cm)
Astronomical tide level (cm)
Sea Level: Kailangang maging alerto (cm)
Sea Level: Kailangang mag-ingat (cm)
Lampas na sa warning level ang sea level
Lampas na sa caution level ang sea level
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Standard value
Sea Level: Kailangang maging alerto (cm) 250.00
Sea Level: Kailangang mag-ingat (cm) 210.00
Kalagayan ng sea level
Oras ng obserbasyon Observed value (cm) Astronomical tide level (cm)
20:20 -10.00 -10.00
19:20 -38.00 -36.00
18:20 -37.00 -34.00
17:20 -3.00 -7.00
16:20 28.00 30.00
15:20 70.00 72.00
14:20 114.00 117.00
13:20 148.00 148.00
12:20 148.00 147.00
11:20 114.00 114.00
10:20 59.00 66.00
09:20 7.00 7.00
08:20 -56.00 -60.00
07:20 -113.00 -119.00
06:20 -150.00 -146.00
05:20 -141.00 -135.00
04:20 -98.00 -101.00
03:20 -44.00 -54.00
02:20 5.00 4.00
01:20 57.00 63.00
00:20 100.00 100.00
23:20 110.00 105.00
22:20 92.00 88.00
21:20 61.00 61.00