Impormasyon ukol sa sea level (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/03/06 09:50
Pangalan ng observatory Port of Hiroshima
Lokasyon 2-1034-4 Jisaki, Ujinakaigan, Lungsod ng Hiroshima
Sakop Japan Coast Guard
Payo at babala Walang pahayag.
Observed value (cm)
Astronomical tide level (cm)
Sea Level: Kailangang maging alerto (cm)
Sea Level: Kailangang mag-ingat (cm)
Lampas na sa warning level ang sea level
Lampas na sa caution level ang sea level
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Standard value
Sea Level: Kailangang maging alerto (cm) 250.00
Sea Level: Kailangang mag-ingat (cm) 210.00
Kalagayan ng sea level
Oras ng obserbasyon Observed value (cm) Astronomical tide level (cm)
09:50 -16.00 -20.00
08:50 -30.00 -37.00
07:50 -14.00 -33.00
06:50 7.00 -9.00
05:50 35.00 23.00
04:50 72.00 56.00
03:50 101.00 84.00
02:50 116.00 99.00
01:50 100.00 89.00
00:50 59.00 56.00
23:50 25.00 11.00
22:50 -20.00 -38.00
21:50 -70.00 -87.00
20:50 -110.00 -125.00
19:50 -117.00 -134.00
18:50 -88.00 -112.00
17:50 -39.00 -69.00
16:50 9.00 -18.00
15:50 56.00 36.00
14:50 104.00 85.00
13:50 126.00 111.00
12:50 113.00 105.00
11:50 89.00 77.00
10:50 55.00 38.00