Impormasyon ukol sa water level

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/11/28 14:20
Sumasailalim na lugar Pangalan ng observatory Mapa Applicable elementary school area Pangalan ng ilog Kalagayan ng water level Pamantayang antas ng tubig
Water level (10 mins. ago) (m) Actual water level (m) Pagdami at pagbaba Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m) Flood Watch Water Level (m) Evacuation Alert Water Level (m) Flood Danger Water Level (m)
Naka-ku, Higashi-ku, Nishi-ku, Asaminami-ku, Asakita-ku Yaguchi-daiichi Mapa Hesaka, Ushitashin-machi, Ushita, Bairin, Yagi, Kawauchi, Midorii, Furuichi, Higashino, Nakasuji, Hara, Hara-minami, Gion, Yamamoto, Nagatsuka, Nagatsuka-nishi, Ochiai-higashi, Kuchita-higashi, Kuchita Ilog Oota (Sa ibaba ng agos) 0.46 0.46 3.40 5.00 6.10 7.40
Nishi-ku Gion oohashi Mapa Hirose (Nishi-ku), Ooshiba, Misasa, Tenma, Kannon, Minami-kannon, Koi, Koi-higashi, Furuta, Takasu, Kougo, Kusatsu Ilog Oota (Sa ibaba ng agos) 0.54 0.59 2.90 4.30 6.40 7.00
Naka-ku, Higashi-ku, Nishi-ku Misasabashi Mapa Fukuro-machi, Takeya, Senda, Nakajima Ilog Kyuuoota、Ilog Motoyasu、Ilog Tenma 0.49 0.55 2.50 2.70 2.80 3.20
Nishi-ku Nagawaku Mapa Ilog Oota 0.53 0.59 - - - -
Nishi-ku Kusatsu Mapa Ilog Oota 0.64 0.69 - - - -
Naka-ku, Higashi-ku, Nishi-ku, Asaminami-ku, Asakita-ku Yaguchi-daini Mapa Ilog Oota 0.37 0.36 3.40 5.20 - -
Naka-ku, Higashi-ku, Nishi-ku, Asaminami-ku, Asakita-ku Kumura Mapa Ilog Oota 0.80 0.80 2.70 4.50 - -
Nishi-ku, Saeki-ku Nakaji Mapa Inokuchi, Kouchi, Yahata-higashi, Yahata, Itsukaichikannon, Itsukaichi-chuo, Itsukaichi, Itsukaichi-higashi, Itsukaichi-minami, Rakurakuen Ilog Yahata 0.48 0.48 1.70 2.50 3.15 3.50
Lampas na sa Flood Danger Water Level
Lampas na sa Evacuation Alert Water Level
Lampas na sa Flood Watch Water Level
Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.