Detalye ng glossary

Payo at babala

Pagkulog
Thunderstorm Advisory
Ihahayag ito ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang kalamidad dahil sa pagtama ng kidlat.
Maaaring magkaroon pa ng dagdag na paalala ukol sa kalamidad na dulot ng biglang pag-ihip ng malakas na hangin o pag-ulan ng yelo na madalas nagkakaroon sa ilalim ng developed thundercloud.
Ang paalala sa biglang pagbuhos ng malakas na ulan ay sinasama sa payo ukol sa pagkulog.
Malakas na pag-ulan
Payo ng Malakas na Pag-ulan
Ihahayag ito ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang pagbaha o landslide dahil sa malakas na pag-ulan.
Kahit tumigil na ang ulan, kung maaari pa ring magkaroon ng landslide, patuloy pa rin ang payo ng Japan Meteorological Agency.
*Website ng Japan Meteorological Agency 'Listahan ng pamantayang paghahayag ng babala/payo'
(http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/hiroshima.html)
Babala ng Malakas na Pag-ulan
Ihahayag ito ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang malaking pinsala ng pagbaha o landslide dahil sa malakas na pag-ulan.
Kahit tumigil na ang ulan, kung may panganib pa rin ng pagkakaroon ng landslide, patuloy pa rin ang babala ng Japan Meteorological Agency.
*Website ng Japan Meteorological Agency 'Listahan ng pamantayang paghahayag ng babala/payo'
(http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/hiroshima.html)
Pagbaha
Flood Advisory
Ihahayag ito ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang pagbaha dulot ng pag-apaw ng ilog dahil sa malakas o matagal na pag-ulan.
*Website ng Japan Meteorological Agency 'Listahan ng pamantayang paghahayag ng babala/payo'
(http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/hiroshima.html)
Flood Warning
Ihahayag ito ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang malaking pinsala ng pagbaha dulot ng pag-apaw ng ilog dahil sa malakas o matagal na pag-ulan o pagtunaw ng niyebe (snow).
*Website ng Japan Meteorological Agency 'Listahan ng pamantayang paghahayag ng babala/payo'
(http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/hiroshima.html)
Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat
Storm Surge Advisory
Ihahayag ito ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang pagbaha dulot ng hindi pangkaraniwang pagtaas ng tubig dagat dahil sa bagyo.
*Website ng Japan Meteorological Agency 'Listahan ng pamantayang paghahayag ng babala/payo'
(http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/hiroshima.html)
Storm Surge Warning
Ihahayag ito ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang malaking pinsala ng kalamidad dulot ng hindi pangkaraniwang pagtaas ng tubig dagat dahil sa bagyo, low pressure, atbp.
*Website ng Japan Meteorological Agency 'Listahan ng pamantayang paghahayag ng babala/payo'
(http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/hiroshima.html)
Tsunami
Tsunami Advisory
Tsunami Advisory ay ihahayag ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang tsunami na may taas na higit sa 0.2m at mas mababa sa 1m sa pinakamataas na parte at kailangang mag-ingat.
Tsunami Warning
Tsunami Warning ay ihahayag ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang tsunami na may taas na higit sa 1m at mas mababa sa 3m sa pinakamataas na parte at kailangang mag-doble ingat.
Mega-tsunami Warning
Mega-tsunami Warning ay ihahayag ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang tsunami na may taas na higit sa 3m sa pinakamataas na parte at kailangang mag-handa at mag-doble ingat.
Emergency Warning
Emergency Warning
Emergency Warning ay ihahayag ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang matinding pag-ulan, atbp. na lalampas kaagad sa warning level at tumataas ang panganib. Kailangang mag-full alert.
6 na klase ang Emergency Warning na ihahayag ng Japan Meteorological Agency.
Mega-tsunami Warning ay isa sa mga Emergency Warning.
Heavy Rain Emergency Warning
Heavy Rain Emergency Warning ay ihahayag ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang malakas na pag-ulan (ilang dekada ang nakalipas mula noong nagkaroon ng ganito karaming tubig-ulan) dahil sa bagyo o torrential rain (pagbuhos ng malakas na ulan sa isang lugar sa maikling oras) o kung may inaasahang malakas na pag-ulan dahil sa malakas na bagyo (ilang dekada ang nakalipas mula noong nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo) o malakas na extratropical cyclone.
Sa paghahayag ng Heavy Rain Emergency Warning, mataas ang posibilidad na magkaroon ng malaking kalamidad tulad ng baha at landslide.
Kahit tumigil na ang ulan, kung may malaking panganib pa rin ng pagkakaroon ng landslide, patuloy pa rin ang babala ng Japan Meteorological Agency.
Heavy Snow Emergency Warning
Heavy Snow Emergency Warning ay ihahayag ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang malakas na pag-ulan ng niyebe (snow) (ilang dekada ang nakalipas mula noong nagkaroon ng ganito karaming niyebe).
Storm Emergency Warning
Storm Emergency Warning ay ihahayag ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang napakalakas na hangin (storm) dahil sa malakas na bagyo (ilang dekada ang nakalipas mula noong nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo) o malakas na extratropical cyclone.
Snow-storm Emergency Warning
Snow-storm Emergency Warning ay ihahayag ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang napakalakas na hangin (storm) na may kasamang niyebe (snow) dahil sa extratropical cyclone na kasing lakas ng hindi pangkaraniwang bagyo (ilang dekada ang nakalipas mula noong nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo).
Ito ay para magbigay ng babala na mataas ang posibilidad na "malaking kalamidad na dulot ng napakalakas na hangin (storm)" at "malaking kalamidad dahil sa niyebe (snow) na magiging sanhi ng "poor visibility"".
Storm Surge Emergency Warning
Storm Surge Emergency Warning ay ihahayag ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat (storm surge) dahil sa malakas na bagyo (ilang dekada ang nakalipas mula noong nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo) o malakas na extratropical cyclone.
High Waves Emergency Warning
High Waves Emergency Warning ay ihahayag ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang mataas na alon dahil sa malakas na bagyo (ilang dekada ang nakalipas mula noong nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo) o malakas na extratropical cyclone.
Itong "mataas na alon (high waves)" ay iba sa "tsunami" dahil sa lindol.
Impormasyon ukol sa record-breaking na pagbuhos ng napakaraming ulan sa maikling oras
Impormasyon ukol sa record-breaking na pagbuhos ng napakaraming ulan sa maikling oras
Ihahayag ito ng Japan Meteorological Agency kung may pagbuhos ng malakas na ulan sa maikling oras (ilang taon ang nakalipas mula noong nagkaroon ng ganito kalakas na ulan) na inobserbahan (obserbasyon sa pamamagitan ng ground-based rain gauge) o sinuri (pagsusuri sa pamamagitan ng weather radar at ground-based rain gauge: radar-raingauge analyzed precipitation).
Ang ibig sabihin ng paghahayag nitong impormasyon ay bumubuhos na ang napakalakas na ulan na maaaring magdulot ng pinsala sa inyong lugar o malapit sa inyo.
Sa Hiroshima-shi, inihayag itong impormasyon noong nagkaroon ng landslide noong ika-20 ng Agosto, 2014.
*Website ng Japan Meteorological Agency 'Impormasyon ukol sa record-breaking na pagbuhos ng napakaraming ulan sa maikling oras'
(http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/kirokuame.html)
Tornado Alert
Tornado Alert
Itong impormasyon ay para magbigay ng babala ukol sa buhawi at malakas na ihip ng hangin tulad n downburst na nagkakaroon sa ilalim ng cumulonimbus cloud (simula dito tatawagin lamang bilang "Buhawi, atbp.") at ihahayag ng local meteorological observatory, atbp. bilang dagdag na impormasyon sa Thunderstorm Advisory para sa lugar na nasasakupan nila (karaniwan ay isang prefecture).
Validity nito ay mga 1 oras mula sa paghayag.
Impormasyon ukol sa Babala ng Landslide
Impormasyon ukol sa Babala ng Landslide
Sa kalagayang ipinahayag ang babala sa malakas na ulan (sakuna ng pagguho ng lupa), kapag higit pang tumaas ang antas ng panganib na mangyari ang sakuna ng pagguho ng lupa, magkasamang ipinapahayag ng prefecture at ng Japan Meteorological Agency ang impormasyong nananawagan sa pagiging alerto nang itinutukoy ang mga sakop na munisipalidad upang matulungan ang pagpasya ng pinuno ng munisipalidad tungkol sa utos sa paglikas atbp., at upang maging sanggunian sa kusang paglikas ng mga residente.
Soil Water Index
Soil Water Index ay nakuha sa naipon na tubig-ulan sa lupa base sa rainfall data sa pamamagitan ng "Tank Model".
Ang posibilidad na magkaroon ng kalamidad tulad ng debris flow, landslide, atbp. dahil sa malakas na ulan ay tumataas kapag nasipsip ng lupa ang maraming tubig at kahit ilang araw na ang nakalipas mula nang magbuhos ng ulan, maaari pa ring nakakaapekto ang tubig-ulan na iyon.
Ang Soil Water Index ay ginagamit ng Japan Meteorological Agency, atbp. sa batayan ng paglalabas ng Impormasyon ukol sa Babala ng Landslide at Babala at Payo ng Malakas na Pag-ulan para ipakita kung gaano kapanganib sa landslide dulot ng malakas na pag-ulan.
Impormasyon ukol sa posibilidad ng magkaroon ng landslide
Ang detalye ukol sa posibilidad ng magkaroon ng landslide sa pamamagitan ng 5km mesh ay binibigay ng Hiroshima Pref. bilang karagdagan sa Impormasyon ukol sa Babala ng Landslide.
Naglalabas sa lungsod ng utos sa paglikas atbp. sa mga taong nasa loob ng lugar ng babala na mag-ingat sa sakuna ng pagguho ng lupa, ayon sa ipinakitang antas ng panganib sa pook.
Designated River Flood Forecast
Designated River Flood Forecast
Para maging tulong sa pagpapasya kung kailan mag-umpisa ng flood prevention activities at sa voluntary evacuation ng mga residente, naglalabas ng flood forecast na may ipinapakitang water level o flow rate ng isang zone ng itinalagang ilog ang Japan Meteorological Agency kasama ang Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism o ahensiya ng prefectures.
Sa Hiroshima-shi, ang mga sumusunod na ilog ay itinalaga bilang Flood Forecast Rivers.
Flood Forecast Rivers: national control zones ng upstream ng Ilog Ootagawa, downstream ng Ilog Ootagawa, Ilog Misasagawa at Ilog Nenotanigawa
Impormasyon ukol sa Payo sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog
Ang Impormasyon ukol sa Payo sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog ay ihahayag kung umabot na sa Flood Watch Water Level at inaasahang mas tataas pa ang tubig sa water level gauging station na ito ay batayan ng paghayag ng impormasyon sa Flood Forecast Rivers.
Ito ay level na magbigay ng abiso sa mga residente ukol sa posibilidad ng pag-apaw ng tubig.
Impormasyon ukol sa Babala sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog
Ang Impormasyon ukol sa Babala sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog ay ihahayag kung inaasahang umabot sa Flood Danger Water Level pagkatapos ng ilang oras o umabot na sa Evacuation Alert Water Level at inaasahang mas tataas pa ang tubig sa water level gauging station na ito ay batayan ng paghayag ng impormasyon sa Flood Forecast Rivers.
Antas ito ng paghiling sa mga matatanda at iba pa, para magsimula ng paglikas.
Impormasyon ukol sa Panganib ng Pag-apaw ng Tubig sa Ilog
Ang Impormasyon ukol sa Panganib ng Pag-apaw ng Tubig sa Ilog ay ihahayag kung umabot na sa Flood Danger Water Level ang tubig sa water level gauging station na ito ay batayan ng paghayag ng impormasyon sa Flood Forecast Rivers.
Sa level na ito, halos umapaw na ang tubig sa ilog at kailangan nang lumikas o kumilos para lumayo sa panganib na lugar ng mga residente.
Impormasyon ukol sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog
Ang Impormasyon ukol sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog ay ihahayag kung umapaw na ang tubig sa Flood Forecast Rivers.
Ito ay level na magbigay ng babala sa mga residente ukol sa pagbaha dulot ng pag-apaw ng tubig sa ilog.
Impormasyon ukol sa Pag-abot ng Water Level
Impormasyon ukol sa Pag-abot ng Water Level
Ang Impormasyon ukol sa Pag-abot ng Water Level ay ihahayag kung umabot na ang tubig sa itinakdang water level sa Designated Rivers para magbigay ng impormasyon ukol sa pag-abot ng tubig sa Flood Danger Water Level.
Sa Hiroshima-shi, ang mga sumusunod na ilog ay itinalaga bilang Flood Forecast Rivers.
Water Level Information Communication River)
*National Control Rivers: Ilog Kyuuootagawa, Ilog Motoyasugawa, Ilog Furukawa
*Prefectural Control Rivers: Ilog Yahatagawa, Ilog Yasukawa, Ilog Misasagawa, Ilog Nenotanigawa, Ilog Minochigawa, Ilog Senogawa, Ilog Fuchuuookawa, Ilog Suzuharigawa, Ilog Okanoshitagawa, Ilog Nabaragawa
Impormasyon ukol sa Payo sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog
Ang Impormasyon ukol sa Payo sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog ay ihahayag kung umabot na sa Flood Watch Water Level ang tubig sa water level gauging station na ito ay batayan ng paghayag ng impormasyon sa Water Level Information Communication Rivers.
Impormasyon ukol sa Babala sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog
Ang Impormasyon ukol sa Babala sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog ay ihahayag kung umabot na sa Evacuation Alert Water Level ang tubig sa water level gauging station na ito ay batayan ng paghayag ng impormasyon sa Water Level Information Communication Rivers.
Impormasyon ukol sa Panganib ng Pag-apaw ng Tubig sa Ilog
Ang Impormasyon ukol sa Panganib ng Pag-apaw ng Tubig sa Ilog ay ihahayag kung umabot na sa Flood Danger Water Level ang tubig sa water level gauging station na ito ay batayan ng paghayag ng impormasyon sa Water Level Information Communication Rivers.
Impormasyon ukol sa Bagyo
Impormasyon ukol sa Bagyo
Ang Impormasyon ukol sa Bagyo ay ihahayag ng Japan Meteorological Agency kung magkaroon ng bagy. At live image at forecast ng bagyo ukol sa lokasyon, lakas, atbp. ay nakalagay doon.
Inilalabas ang mas detalyadong impormasyon nang mas maraming beses ng Japan Meteorological Agency habang lumalapit ang bagyo sa Japan.
Impormasyon ukol sa Lindol
Lakas (Intensity)
Lakas (Intensity) ay ginagamit para sukatin kung gaano kalaki ang pagyanig ng lindol.
10 ang scale na ginagamit ng Japan Meteorological Agency sa lakas (intensity) ng lindol: 'Lakas (Intensity) 0', 'Lakas (Intensity) 1', 'Lakas (Intensity) 2', 'Lakas (Intensity) 3', 'Lakas (Intensity) 4', 'Lakas (Intensity) 5 lower', 'Lakas (Intensity) 5 upper', 'Lakas (Intensity) 6 lower', 'Lakas (Intensity) 6 upper' at 'Lakas (Intensity) 7'.
Makikita sa website ng Japan Meteorological Agency kung anong mararamdaman, anong magiging kilos at anong mangyayari sa loob at labas ng gusali sa bawa't lakas (intensity).
*Website ng Japan Meteorological Agency 'Tables Explaining the JMA Seismic Intensity Scale'
(http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/shindo/kaisetsu.html)

Observation information

Impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan
10-min rainfall
Dami ng tubig-ulan na bumuhos sa nakaraang 10 minuto.
60-min rainfall
Dami ng tubig-ulan na bumuhos sa nakaraang 60 minuto (1 oras).
Makikita sa website ng Japan Meteorological Agency ang kategorya ng pag-ulan depende kung gaano kalakas at paano magbuhos.
*Website ng Japan Meteorological Agency "Lakas at paraan ng pagbuhos ng ulan"
(http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/amehyo.html)
Effective rainfall
Ang Effective Rainfall ay guide ng dami ng tubig-ulan. Kinompute ito gamit ang tubig-ulan na bumuhos dati at ang amount nito ay depende kung ilang oras ang nakalipas mula noong nagbuhos ang ulan.
Sa system ng Hiroshima-shi, ginagamit ang 72-hr half-life.
Cumulative rainfall
"Cumulative Rainfall" ang tawag sa total amount ng tubig-ulan mula sa pag-umpisa ng pagbuhos hanggang sa kasalukuyang oras.
Kung walang ulan nang ilang oras, ma-rereset ang Cumulative Rainfall at kung umulan ulit, magiging umpisa ito ng panibagong ulan.
Kalagayan ng Nimbus cloud
High-resolution Nowcasts
Ang High-resolution Precipitation Nowcasts ng Japan Meteorological Agency ay nagbibigay ng short term forecast ng pag-ulan sa 250m resolution sa pamamagitan ng data na naobserbahan sa weather radar.
Pamantayang antas ng tubig
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
Ito ay water level na ginagamit sa mga ilog na magbibigay ng babala para sa flood protection. At ito ang pinagbabasehan ng Flood Fighting Corps, atbp. na nag-sastandby para sa pagbaha o pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat para maghanda sa flood prevention activities.
Ito ay water level na nakatakda sa Artikulo 12 ng Flood Prevention Act at kung saan kailangang mag-ulat.
Sa Hiroshima-shi, ang mga sumusunod na ilog ay itinalaga bilang pagbibigay ng babala para sa flood protection.
Rivers for Flood Protection Warning)
*National Control Rivers: Ilog Ootagawa, Ilog Misasagawa, Ilog Nenotanigawa, Ilog Kyuuootagawa, Ilog Motoyasugawa, Ilog Tenmagawa
*Prefectural Control Rivers: Ilog Yahatagawa, Ilog Yasukawa, Ilog Misasagawa, Ilog Nenotanigawa, Ilog Minochigawa, Ilog Senogawa, Ilog Enkougawa, Ilog Kyoubashigawa
Flood Watch Water Level
Ito ay water level na dapat maging maingat sa kalamidad tulad ng pagbaha o pagsalpok ng malalaking alon (warning water level na nakatakda sa Artikulo 12 ng Flood Prevention Act) at para sa Flood Fighting Corps, atbp., kailangang mag-umpisa ng flood prevention activities sa Rivers for Flood Protection Warning.
Kailangang mag-ingat nang maigi sa pagtaas ng tubig kung dumating na sa water level na ito.
Evacuation Alert Water Level
Taas ito ng tubig na magiging pamantayan sa pagpasya ng pinuno ng munisipalidad tungkol sa paglabas ng impormasyon sa paglikas ng matatanda atbp., at para magsimulang manawagan sa mga residente para bigyan ng pansin ang impormasyon kaugnay sa pagbaha.
Kailangang maging alerto sa pagtaas ng tubig kung dumating na sa water level na ito.
Flood Danger Water Level
Taas ito ng tubig kung saan lalo nang dapat mag-ingat sa pangyayari ng sakuna dulot ng baha (taas na tubig na kailangan ng bukod-tanging pag-iingat na nakasaad sa Artikulo 13 ng Flood Control Act), magiging pamantayan sa pagpasya ng pinuno ng lungsod o bayan tungkol sa paglabas ng utos sa paglikas atbp., at magiging sanggunian ng mga residente sa pagpasya tungkol sa paglikas.
Kailangang maging mas alerto sa pagtaas ng tubig kung dumating na sa water level na ito.
Impormasyon ukol sa Sea Level
Sea Level: Kailangang mag-ingat
Itong sea level ay para mag-standby at maghanda sa flood prevention activities ang Flood Fighting Corps, atbp. para sa pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat.
Sa Port of Hiroshima na nasa Hiroshima-shi, naka-set ito sa T.P.2.1m.
Sea Level: Kailangang maging alerto
Itong sea level ay para maging alerto sa pagsalpok ng malalaking alon at mag-umpisa ng flood prevention activities ang Flood Fighting Corps, atbp.
Sa Port of Hiroshima na nasa Hiroshima-shi, naka-set ito sa T.P.2.5m.
Astronomical tide level
"Astronomical tide" ang tawag sa pagbabago ng sea level tulad ng high tide at low tide o spring tide at neap tide gawa ng tide-generating force na buwan o araw at ang tawag dito sa sea level ay "Astronomical tide level".
Kung may tamang data ng isang lugar na nakuha sa matagal na obserbasyon, tataas ang accuracy ng forecast ng Astronomical tide level sa lugar na iyon.

Impormasyon ukol sa paglikas

Paglikas ng matatanda atbp.
Paglikas ng matatanda atbp.
Ilalabas ito ng lungsod kung may panganib na magkaroon ng sakuna.
Sa karaniwang tuntunin, itong impormasyon na ihahayag ng Hiroshima-shi ay para sa mga residenteng nakatira sa loob ng panganib na area (ayon sa elementary school area) tulad ng Landslide Warning Area, atbp.
Ang sumusunod ang mga kilos na hihilingin sa mga residente.
・Magsimula ng kilos sa paglikas ang mga taong nangangailangan ng pagsasaalang-alang at ang taong tumutulong sa kanila.
・Lumikas sa antimanong pinagpasyahang bahay ng kakilala na nasa ligtas na lugar, o sa lugar na paglilikasang kusang binuksan ng pook, o sa itinalagang lugar na paglilikasan sa emergency na itinatag ng lungsod.
・Marapat ang pagpapaliban ng karaniwang pagkilos tulad ng pagpipigil sa paglalabas para pumasok sa trabaho atbp. paghahanda para sa paglikas, at kusang paglikas, ayon sa pangangailangan, pati ng mga hindi taong nangangailangan ng pagsasaalang-alang o taong tumutulong sa kanila.
Utos sa paglikas
Utos sa paglikas
Ilalabas ito ng lungsod kung tumaas ang panganib ng sakuna.
Sa karaniwang tuntunin, itong impormasyon na ihahayag ng Hiroshima-shi ay para sa mga residenteng nakatira sa loob ng panganib na area (ayon sa elementary school area) tulad ng Landslide Warning Area, atbp.
Ang sumusunod ang mga kilos na hihilingin sa mga residente.
・Lumikas kaagad mula sa mapanganib na lugar.
・Kung makukumpirma na makakasiguro ng sariling kaligtasan laban sa baha o daluyong, sa mataas na palapag sa loob ng gusali ayon sa hazard map at iba pa, maaari ring siguruhin ang kaligtasan sa loob ng gusali sa sariling kapasyahan. Subalit kinakailangan ang paglisan at paglikas sa sakuna ng pagguho ng lupa at tsunami.
Emergency na Pagsiguro ng Kaligtasan
Emergency na Pagsiguro ng Kaligtasan
Ilalabas ito ng lungsod sa kalagayan ng pangyayari o papalapit na sakuna, o kalagayang mapapalagay na mas mapanganib ang lumisan at lumikas para masiguro ang sariling kaligtasan.
Ang sumusunod ang mga kilos na hihilingin sa mga residente.
・Kumilos upang kaagas na masiguro ang kaligtasan mula sa panganib sa buhay.
・Kung sariling napagpasyahang mas malalagay sa panganib ang buhay sa paglisan at paglikas sa itinalagang lugar na paglilikasan sa emergency, kaagad na siguruhin ang sariling kaligtasan tulad ng pagpunta sa hangga't maaari mataas na lugar na mapapasyang ligtas kung tutuusin, o lugar na malayo sa bundok at bangin.

Panganib na lugar

Potential Flooding Area
Potential Flooding Area
Itinalaga ang mga lugar na inaasahang babahain kung sakaling umapaw ang Flood Forecast Rivers at Water Level Information Communication Rivers dahil sa maaasahang pinakamalakas na pag-ulan, atbp. bilang Potential Flooding Area ng Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism at prefectures para bawasan ang maaaring pinsala ng pagbaha sa pamamagitan ng pagsisiguro ng paglikas na walang problema at mabilis o pag-agap sa posibleng pagbaha. At Inihayag ang mga itinalagang lugar, kalaliman ng tubig kung bahain ang mga lugar na iyon at kung gaano katagal bago humupa ang baha sa Potential Flooding Area map.
Makita sa Hiroshima-shi website ang listahan ng mga itinalagang ilog at setting ng kalaliman ng tubig.
*Hiroshima-shi website "Hiroshima-shi Flood Hazard Map"
(https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/saigaiinfo/17890.html)
Mga lugar na maaaring magka-landslide
Landslide Prone Areas
Ipinapakita ng Landslide Prone Area Map ang mga lugar na maaaring magka-landslide sa Hiroshima Pref. at inihayag ito para maging reperensiya sa paglikas kaugnay sa landslide o sa pag-aaral ng paggamit ng lupa.
Dahil dito, sa loob ng lupa na nasa Landslide Prone Area Map ay hindi ipinagbabawal ang mga kilos, atbp. sa batas.
Hindi rin nito patunayan ang pagkakaroon ng landslide o kalawakan ng pinsala.
Sa pook na hindi itinatalaga bilang sonang binabalaang mag-ingat sa sakuna ng pagguho ng lupa atbp. na nakatakda sa Batas sa Pag-iwas sa Sakuna ng Pagguho ng Lupa, hanggang maitalaga ito, maglalabas ng utos sa paglikas atbp. sa mga nasa loob ng sonang kasama sa lugar na may panganib ng sakuna ng pagguho ng lupa.
Ang impormasyon ukol sa Landslide Prone Area ay base sa data noong Abril 1, 2002
Hindi binabago ang mga panganib na lugar kahit nagbago ang porma ng lupa dahil sa land development, atbp. mula noong nagawa ang mapa.
Landslide Warning Area
Ito ay itinatalaga ng Hiroshima Pref. base sa Sediment Disaster Prevention Act na itinatag noong nagka-landslide sa Hiroshima-shi, atbp. noong ika-29 ng Hunyo, 1999 at kung saan posibleng delikado ang buhay ng residente o mapinsala ang katawan ng residente kung gumuho ang lupa sa matarik na lugar. Dahil dito, ipinapaalam ng Hiroshima Pref. ang panganib ng landslide at inaayos ang systema para magbigay ng babala ng paglikas nang maaga.
Landslide Special Warning Area
Ito ay itinatalaga ng Hiroshima Pref. base sa Sediment Disaster Prevention Act at kung saan posibleng masira o gumuho ang mga gusali at napakadelikado ng buhay ng residente o malaking pinsala sa katawan ng residente kung gumuho ang lupa sa matarik na lugar. Dahil dito, kailangan ang pahintulot mula sa Hiroshima Pref. para sa partikular na development works o may pagbabawal sa istraktura ng gusali.
Potential Storm Surge Flooding Area
Potential Storm Surge Flooding Area
Inihayag ng Hiroshima Pref. ang Potential Storm Surge Flooding Map na nagpapakita ng mga lugar na inaasahang bahain at inaasahang kalaliman ng tubig kung magkaroon ng pagbaha dahil sa pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat (storm surge) na dulot ng bagyo.
Sa ngayon, 2 kaso ang inaasahan. Isa ay napakalakas at 30 taon ang nakalipas mula noong nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo at isa pa ay kasing lakas ng Isewan Typhoon (Typhoon Vera).
Potential Tsunami Flooding Area
Potential Tsunami Flooding Area
Inihayag ng Hiroshima Pref. ang Potential Tsunami Flooding Map na nagpapakita ng mga lugar na inaasahang bahain at inaasahang kalaliman ng tubig kung magkaroon ng napakalaking tsunami (pinakamalaki sa kasaysayan) sa ilalim ng masamang kondisyon.

Evacuation area, atbp.

Designated emergency evacuation area
Designated emergency evacuation area
Ito ay mga pasilidad o lugar na itinalaga ng Hiroshima-shi depende sa uri ng kalamidad bilang evacuation center para sa kaligtasan mula sa mga panganib.
Itatatag bilang paglilikasan kaakibat ng paglabas ng utos sa paglikas atbp.
Karamihan ng itinalaga ay pasilidad na pag-aari ng Lungsod tulad ng eskuwelahan, community center, atbp.
Mga uri ng kalamidad: Landslide, Pagbaha, Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat (storm surge) , Lindol, Tsunami, Malaking sunog
Designated evacuation center
Designated evacuation center
Ito ay pasilidad na itinalaga ng Hiroshima-shi bilang pansamantalang tirahan para sa mga residenteng nawalan ng tirahan dahil sa kalamidad.
Ilang pasilidad ay itinalaga rin bilang Designated Emergency Evacuation Area
Karamihan ng itinalaga ay gymnasium ng eskuwelahan.

Others

Impormasyon ukol sa Civil Protection
Impormasyon ukol sa Civil Protection
Kung inihayag ang impormasyon ukol sa civil protection (impormasyon ukol sa: ballistic missile, guerrilla attack, aerial intrusion, malaking terrorist attack, ibang impormasyon ukol sa civil protection) ng gobyerno, ipapaalam namin sa inyo.
Headquarter ng disaster control
Headquarter ng disaster control
Alkalde ng lungsod at ward (ku) ang itatalaga bilang hepe ng headquarter at itatayo ito para mangasiwa sa posibleng malaking kalamidad.