Detalye ng glossary

Payo at babala

Pagkulog
Thunderstorm Advisory
Ihahayag ito ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang kalamidad dahil sa pagtama ng kidlat.
Maaaring magkaroon pa ng dagdag na paalala ukol sa kalamidad na dulot ng biglang pag-ihip ng malakas na hangin o pag-ulan ng yelo na madalas nagkakaroon sa ilalim ng developed thundercloud.
Ang paalala sa biglang pagbuhos ng malakas na ulan ay sinasama sa payo ukol sa pagkulog.
Malakas na pag-ulan
Payo ng Malakas na Pag-ulan
Ihahayag ito ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang pagbaha o landslide dahil sa malakas na pag-ulan.
Kahit tumigil na ang ulan, kung maaari pa ring magkaroon ng landslide, patuloy pa rin ang payo ng Japan Meteorological Agency.
*Website ng Japan Meteorological Agency 'Listahan ng pamantayang paghahayag ng babala/payo'
(http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/hiroshima.html)
Babala ng Malakas na Pag-ulan
Ihahayag ito ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang malaking pinsala ng pagbaha o landslide dahil sa malakas na pag-ulan.
Kahit tumigil na ang ulan, kung may panganib pa rin ng pagkakaroon ng landslide, patuloy pa rin ang babala ng Japan Meteorological Agency.
*Website ng Japan Meteorological Agency 'Listahan ng pamantayang paghahayag ng babala/payo'
(http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/hiroshima.html)
Pagbaha
Flood Advisory
Ihahayag ito ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang pagbaha dulot ng pag-apaw ng ilog dahil sa malakas o matagal na pag-ulan.
*Website ng Japan Meteorological Agency 'Listahan ng pamantayang paghahayag ng babala/payo'
(http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/hiroshima.html)
Flood Warning
Ihahayag ito ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang malaking pinsala ng pagbaha dulot ng pag-apaw ng ilog dahil sa malakas o matagal na pag-ulan o pagtunaw ng niyebe (snow).
*Website ng Japan Meteorological Agency 'Listahan ng pamantayang paghahayag ng babala/payo'
(http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/hiroshima.html)
Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat
Storm Surge Advisory
Ihahayag ito ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang pagbaha dulot ng hindi pangkaraniwang pagtaas ng tubig dagat dahil sa bagyo.
*Website ng Japan Meteorological Agency 'Listahan ng pamantayang paghahayag ng babala/payo'
(http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/hiroshima.html)
Storm Surge Warning
Ihahayag ito ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang malaking pinsala ng kalamidad dulot ng hindi pangkaraniwang pagtaas ng tubig dagat dahil sa bagyo, low pressure, atbp.
*Website ng Japan Meteorological Agency 'Listahan ng pamantayang paghahayag ng babala/payo'
(http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/hiroshima.html)
Tsunami
Tsunami Advisory
Tsunami Advisory ay ihahayag ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang tsunami na may taas na higit sa 0.2m at mas mababa sa 1m sa pinakamataas na parte at kailangang mag-ingat.
Tsunami Warning
Tsunami Warning ay ihahayag ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang tsunami na may taas na higit sa 1m at mas mababa sa 3m sa pinakamataas na parte at kailangang mag-doble ingat.
Mega-tsunami Warning
Mega-tsunami Warning ay ihahayag ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang tsunami na may taas na higit sa 3m sa pinakamataas na parte at kailangang mag-handa at mag-doble ingat.
Emergency Warning
Emergency Warning
Emergency Warning ay ihahayag ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang matinding pag-ulan, atbp. na lalampas kaagad sa warning level at tumataas ang panganib. Kailangang mag-full alert.
6 na klase ang Emergency Warning na ihahayag ng Japan Meteorological Agency.
Mega-tsunami Warning ay isa sa mga Emergency Warning.
Heavy Rain Emergency Warning
Heavy Rain Emergency Warning ay ihahayag ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang malakas na pag-ulan (ilang dekada ang nakalipas mula noong nagkaroon ng ganito karaming tubig-ulan) dahil sa bagyo o torrential rain (pagbuhos ng malakas na ulan sa isang lugar sa maikling oras) o kung may inaasahang malakas na pag-ulan dahil sa malakas na bagyo (ilang dekada ang nakalipas mula noong nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo) o malakas na extratropical cyclone.
Sa paghahayag ng Heavy Rain Emergency Warning, mataas ang posibilidad na magkaroon ng malaking kalamidad tulad ng baha at landslide.
Kahit tumigil na ang ulan, kung may malaking panganib pa rin ng pagkakaroon ng landslide, patuloy pa rin ang babala ng Japan Meteorological Agency.
Heavy Snow Emergency Warning
Heavy Snow Emergency Warning ay ihahayag ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang malakas na pag-ulan ng niyebe (snow) (ilang dekada ang nakalipas mula noong nagkaroon ng ganito karaming niyebe).
Storm Emergency Warning
Storm Emergency Warning ay ihahayag ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang napakalakas na hangin (storm) dahil sa malakas na bagyo (ilang dekada ang nakalipas mula noong nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo) o malakas na extratropical cyclone.
Snow-storm Emergency Warning
Snow-storm Emergency Warning ay ihahayag ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang napakalakas na hangin (storm) na may kasamang niyebe (snow) dahil sa extratropical cyclone na kasing lakas ng hindi pangkaraniwang bagyo (ilang dekada ang nakalipas mula noong nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo).
Ito ay para magbigay ng babala na mataas ang posibilidad na "malaking kalamidad na dulot ng napakalakas na hangin (storm)" at "malaking kalamidad dahil sa niyebe (snow) na magiging sanhi ng "poor visibility"".
Storm Surge Emergency Warning
Storm Surge Emergency Warning ay ihahayag ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat (storm surge) dahil sa malakas na bagyo (ilang dekada ang nakalipas mula noong nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo) o malakas na extratropical cyclone.
High Waves Emergency Warning
High Waves Emergency Warning ay ihahayag ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang mataas na alon dahil sa malakas na bagyo (ilang dekada ang nakalipas mula noong nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo) o malakas na extratropical cyclone.
Itong "mataas na alon (high waves)" ay iba sa "tsunami" dahil sa lindol.
Impormasyon ukol sa record-breaking na pagbuhos ng napakaraming ulan sa maikling oras
Impormasyon ukol sa record-breaking na pagbuhos ng napakaraming ulan sa maikling oras
Ihahayag ito ng Japan Meteorological Agency kung may pagbuhos ng malakas na ulan sa maikling oras (ilang taon ang nakalipas mula noong nagkaroon ng ganito kalakas na ulan) na inobserbahan (obserbasyon sa pamamagitan ng ground-based rain gauge) o sinuri (pagsusuri sa pamamagitan ng weather radar at ground-based rain gauge: radar-raingauge analyzed precipitation).
Ang ibig sabihin ng paghahayag nitong impormasyon ay bumubuhos na ang napakalakas na ulan na maaaring magdulot ng pinsala sa inyong lugar o malapit sa inyo.
Sa Hiroshima-shi, inihayag itong impormasyon noong nagkaroon ng landslide noong ika-20 ng Agosto, 2014.
*Website ng Japan Meteorological Agency 'Impormasyon ukol sa record-breaking na pagbuhos ng napakaraming ulan sa maikling oras'
(http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/kirokuame.html)
Tornado Alert
Tornado Alert
Itong impormasyon ay para magbigay ng babala ukol sa buhawi at malakas na ihip ng hangin tulad n downburst na nagkakaroon sa ilalim ng cumulonimbus cloud (simula dito tatawagin lamang bilang "Buhawi, atbp.") at ihahayag ng local meteorological observatory, atbp. bilang dagdag na impormasyon sa Thunderstorm Advisory para sa lugar na nasasakupan nila (karaniwan ay isang prefecture).
Validity nito ay mga 1 oras mula sa paghayag.
Impormasyon ukol sa Babala ng Landslide
Impormasyon ukol sa Babala ng Landslide
Itong impormasyon ay magbibigay ng babala sa mga munisipyo kung saan mas mapanganib sa landslide sa ilalim ng kondisyon na nakahayag ang Babala ng Malakas na Pag-ulan (landslide) para maging tulong sa paglabas ng Babala ng Paglikas, atbp. ng alkalde o sa voluntary evacuation ng mga residente. At prefectures at Japan Meteorological Agency ang maghahayag.
Soil Water Index
Soil Water Index ay nakuha sa naipon na tubig-ulan sa lupa base sa rainfall data sa pamamagitan ng "Tank Model".
Ang posibilidad na magkaroon ng kalamidad tulad ng debris flow, landslide, atbp. dahil sa malakas na ulan ay tumataas kapag nasipsip ng lupa ang maraming tubig at kahit ilang araw na ang nakalipas mula nang magbuhos ng ulan, maaari pa ring nakakaapekto ang tubig-ulan na iyon.
Ang Soil Water Index ay ginagamit ng Japan Meteorological Agency, atbp. sa batayan ng paglalabas ng Impormasyon ukol sa Babala ng Landslide at Babala at Payo ng Malakas na Pag-ulan para ipakita kung gaano kapanganib sa landslide dulot ng malakas na pag-ulan.
Impormasyon ukol sa posibilidad ng magkaroon ng landslide
Ang detalye ukol sa posibilidad ng magkaroon ng landslide sa pamamagitan ng 5km mesh ay binibigay ng Hiroshima Pref. bilang karagdagan sa Impormasyon ukol sa Babala ng Landslide.
Ihahayag ng Hiroshima-shi ang Babala ng Paglikas, atbp. para sa mga nakatira sa loob ng Landslide Warning Area depende kung gaano kapanganib sa mga lugar na nasa mapa.
Designated River Flood Forecast
Designated River Flood Forecast
Para maging tulong sa pagpapasya kung kailan mag-umpisa ng flood prevention activities at sa voluntary evacuation ng mga residente, naglalabas ng flood forecast na may ipinapakitang water level o flow rate ng isang zone ng itinalagang ilog ang Japan Meteorological Agency kasama ang Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism o ahensiya ng prefectures.
Sa Hiroshima-shi, ang mga sumusunod na ilog ay itinalaga bilang Flood Forecast Rivers.
Flood Forecast Rivers: national control zones ng upstream ng Ilog Ootagawa, downstream ng Ilog Ootagawa, Ilog Misasagawa at Ilog Nenotanigawa
Impormasyon ukol sa Payo sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog
Ang Impormasyon ukol sa Payo sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog ay ihahayag kung umabot na sa Flood Watch Water Level at inaasahang mas tataas pa ang tubig sa water level gauging station na ito ay batayan ng paghayag ng impormasyon sa Flood Forecast Rivers.
Ito ay level na magbigay ng abiso sa mga residente ukol sa posibilidad ng pag-apaw ng tubig.
Impormasyon ukol sa Babala sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog
Ang Impormasyon ukol sa Babala sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog ay ihahayag kung inaasahang umabot sa Flood Danger Water Level pagkatapos ng ilang oras o umabot na sa Evacuation Alert Water Level at inaasahang mas tataas pa ang tubig sa water level gauging station na ito ay batayan ng paghayag ng impormasyon sa Flood Forecast Rivers.
Ito ay level na magbigay ng babala sa mga residente ukol sa paghahanda sa paglikas dahil sa posibilidad ng pag-apaw ng tubig.
Impormasyon ukol sa Panganib ng Pag-apaw ng Tubig sa Ilog
Ang Impormasyon ukol sa Panganib ng Pag-apaw ng Tubig sa Ilog ay ihahayag kung umabot na sa Flood Danger Water Level ang tubig sa water level gauging station na ito ay batayan ng paghayag ng impormasyon sa Flood Forecast Rivers.
Sa level na ito, halos umapaw na ang tubig sa ilog at kailangan nang lumikas o kumilos para lumayo sa panganib na lugar ng mga residente.
Impormasyon ukol sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog
Ang Impormasyon ukol sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog ay ihahayag kung umapaw na ang tubig sa Flood Forecast Rivers.
Ito ay level na magbigay ng babala sa mga residente ukol sa pagbaha dulot ng pag-apaw ng tubig sa ilog.
Impormasyon ukol sa Pag-abot ng Water Level
Impormasyon ukol sa Pag-abot ng Water Level
Ang Impormasyon ukol sa Pag-abot ng Water Level ay ihahayag kung umabot na ang tubig sa itinakdang water level sa Designated Rivers para magbigay ng impormasyon ukol sa pag-abot ng tubig sa Flood Danger Water Level.
Sa Hiroshima-shi, ang mga sumusunod na ilog ay itinalaga bilang Flood Forecast Rivers.
Water Level Information Communication River)
*National Control Rivers: Ilog Kyuuootagawa, Ilog Motoyasugawa, Ilog Furukawa
*Prefectural Control Rivers: Ilog Yahatagawa, Ilog Yasukawa, Ilog Misasagawa, Ilog Nenotanigawa, Ilog Minochigawa, Ilog Senogawa, Ilog Fuchuuookawa, Ilog Suzuharigawa, Ilog Okanoshitagawa, Ilog Nabaragawa
Impormasyon ukol sa Payo sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog
Ang Impormasyon ukol sa Payo sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog ay ihahayag kung umabot na sa Flood Watch Water Level ang tubig sa water level gauging station na ito ay batayan ng paghayag ng impormasyon sa Water Level Information Communication Rivers.
Impormasyon ukol sa Babala sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog
Ang Impormasyon ukol sa Babala sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog ay ihahayag kung umabot na sa Evacuation Alert Water Level ang tubig sa water level gauging station na ito ay batayan ng paghayag ng impormasyon sa Water Level Information Communication Rivers.
Impormasyon ukol sa Panganib ng Pag-apaw ng Tubig sa Ilog
Ang Impormasyon ukol sa Panganib ng Pag-apaw ng Tubig sa Ilog ay ihahayag kung umabot na sa Flood Danger Water Level ang tubig sa water level gauging station na ito ay batayan ng paghayag ng impormasyon sa Water Level Information Communication Rivers.
Impormasyon ukol sa Bagyo
Impormasyon ukol sa Bagyo
Ang Impormasyon ukol sa Bagyo ay ihahayag ng Japan Meteorological Agency kung magkaroon ng bagy. At live image at forecast ng bagyo ukol sa lokasyon, lakas, atbp. ay nakalagay doon.
Inilalabas ang mas detalyadong impormasyon nang mas maraming beses ng Japan Meteorological Agency habang lumalapit ang bagyo sa Japan.
Impormasyon ukol sa Lindol
Lakas (Intensity)
Lakas (Intensity) ay ginagamit para sukatin kung gaano kalaki ang pagyanig ng lindol.
10 ang scale na ginagamit ng Japan Meteorological Agency sa lakas (intensity) ng lindol: 'Lakas (Intensity) 0', 'Lakas (Intensity) 1', 'Lakas (Intensity) 2', 'Lakas (Intensity) 3', 'Lakas (Intensity) 4', 'Lakas (Intensity) 5 lower', 'Lakas (Intensity) 5 upper', 'Lakas (Intensity) 6 lower', 'Lakas (Intensity) 6 upper' at 'Lakas (Intensity) 7'.
Makikita sa website ng Japan Meteorological Agency kung anong mararamdaman, anong magiging kilos at anong mangyayari sa loob at labas ng gusali sa bawa't lakas (intensity).
*Website ng Japan Meteorological Agency 'Tables Explaining the JMA Seismic Intensity Scale'
(http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/shindo/kaisetsu.html)

Observation information

Impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan
10-min rainfall
Dami ng tubig-ulan na bumuhos sa nakaraang 10 minuto.
60-min rainfall
Dami ng tubig-ulan na bumuhos sa nakaraang 60 minuto (1 oras).
Makikita sa website ng Japan Meteorological Agency ang kategorya ng pag-ulan depende kung gaano kalakas at paano magbuhos.
*Website ng Japan Meteorological Agency "Lakas at paraan ng pagbuhos ng ulan"
(http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/amehyo.html)
Effective rainfall
Ang Effective Rainfall ay guide ng dami ng tubig-ulan. Kinompute ito gamit ang tubig-ulan na bumuhos dati at ang amount nito ay depende kung ilang oras ang nakalipas mula noong nagbuhos ang ulan.
Sa system ng Hiroshima-shi, ginagamit ang 72-hr half-life.
Cumulative rainfall
"Cumulative Rainfall" ang tawag sa total amount ng tubig-ulan mula sa pag-umpisa ng pagbuhos hanggang sa kasalukuyang oras.
Kung walang ulan nang ilang oras, ma-rereset ang Cumulative Rainfall at kung umulan ulit, magiging umpisa ito ng panibagong ulan.
Kalagayan ng Nimbus cloud
High-resolution Nowcasts
Ang High-resolution Precipitation Nowcasts ng Japan Meteorological Agency ay nagbibigay ng short term forecast ng pag-ulan sa 250m resolution sa pamamagitan ng data na naobserbahan sa weather radar.
Pamantayang antas ng tubig
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
Ito ay water level na ginagamit sa mga ilog na magbibigay ng babala para sa flood protection. At ito ang pinagbabasehan ng Flood Fighting Corps, atbp. na nag-sastandby para sa pagbaha o pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat para maghanda sa flood prevention activities.
Ito ay water level na nakatakda sa Artikulo 12 ng Flood Prevention Act at kung saan kailangang mag-ulat.
Sa Hiroshima-shi, ang mga sumusunod na ilog ay itinalaga bilang pagbibigay ng babala para sa flood protection.
Rivers for Flood Protection Warning)
*National Control Rivers: Ilog Ootagawa, Ilog Misasagawa, Ilog Nenotanigawa, Ilog Kyuuootagawa, Ilog Motoyasugawa, Ilog Tenmagawa
*Prefectural Control Rivers: Ilog Yahatagawa, Ilog Yasukawa, Ilog Misasagawa, Ilog Nenotanigawa, Ilog Minochigawa, Ilog Senogawa, Ilog Enkougawa, Ilog Kyoubashigawa
Flood Watch Water Level
Ito ay water level na dapat maging maingat sa kalamidad tulad ng pagbaha o pagsalpok ng malalaking alon (warning water level na nakatakda sa Artikulo 12 ng Flood Prevention Act) at para sa Flood Fighting Corps, atbp., kailangang mag-umpisa ng flood prevention activities sa Rivers for Flood Protection Warning.
Kailangang mag-ingat nang maigi sa pagtaas ng tubig kung dumating na sa water level na ito.
Evacuation Alert Water Level
Kung umabot sa water level na ito, maglalabas ng Pag-uutos ng Paghahanda sa Paglikas at ng Paglikas para sa mga Matatanda, atbp. ang alkalde para tawagin ang pansin ng mga residente sa impormasyon ukol sa pag-apaw ng tubig sa ilog.
Kailangang maging alerto sa pagtaas ng tubig kung dumating na sa water level na ito.
Flood Danger Water Level
Kung umabot sa water level na ito, kailangang maging mas alerto sa pagbaha (Special Warning Water Level na nakatakda sa Artikulo 13 ng Flood Prevention Act), maglalabas ng Babala ng Paglikas, atbp. ang alkalde at kailangang lumikas ng mga residente.
Kailangang maging mas alerto sa pagtaas ng tubig kung dumating na sa water level na ito.
Impormasyon ukol sa Sea Level
Sea Level: Kailangang mag-ingat
Itong sea level ay para mag-standby at maghanda sa flood prevention activities ang Flood Fighting Corps, atbp. para sa pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat.
Sa Port of Hiroshima na nasa Hiroshima-shi, naka-set ito sa T.P.2.1m.
Sea Level: Kailangang maging alerto
Itong sea level ay para maging alerto sa pagsalpok ng malalaking alon at mag-umpisa ng flood prevention activities ang Flood Fighting Corps, atbp.
Sa Port of Hiroshima na nasa Hiroshima-shi, naka-set ito sa T.P.2.5m.
Astronomical tide level
"Astronomical tide" ang tawag sa pagbabago ng sea level tulad ng high tide at low tide o spring tide at neap tide gawa ng tide-generating force na buwan o araw at ang tawag dito sa sea level ay "Astronomical tide level".
Kung may tamang data ng isang lugar na nakuha sa matagal na obserbasyon, tataas ang accuracy ng forecast ng Astronomical tide level sa lugar na iyon.

Impormasyon ukol sa paglikas

Paghahanda sa paglikas at Paglikas para sa mga matatanda, atbp
Paghahanda sa paglikas at Paglikas para sa mga matatanda, atbp
Kung tumaas ang posibilidad na maraming mga tao ang maapektuhan, ihahayag ito ng Hiroshima-shi.
Sa karaniwang tuntunin, itong impormasyon na ihahayag ng Hiroshima-shi ay para sa mga residenteng nakatira sa loob ng panganib na area (ayon sa elementary school area) tulad ng Landslide Warning Area, atbp.
Ang mga sumusunod ay dapat gawin ng mga residente, atbp. na kailangang lumikas sa designated evacuation center o ligtas na lugar.
*(Sa panahon ng kalamidad) ang mga taong kailangan ng tulong o espesyal na pag-aalaga tulad ng mga matatanda, PWD, sanggol, atbp. ay dapat lumikas sa designated evacuation center o ligtas na lugar.
*Ang magandang gawin ay habang naghahanda para sa paglikas sa designated evacuation center o ligtas na lugar, tingnan o pakinggan ang mga impormasyon ukol sa kalamidad, weather, water level, atbp. at kusang-loob na lumikas (Kung may inihayag na pag-uutos ukol sa Paghahanda sa Paglikas at Paglikas para sa mga Matatanda, atbp., bukas na ang mga malalaking designated emergency evacuation area).
*Lalong-lalo na sa landslide na biglang magkaroon at mahirap sabihin kung kailan magkaroon kumpara sa ibang kalamidad tulad ng baha, pagsalpok ng malalaking alon, atbp., dapat lumikas kaagad sa designated emergency evacuation area, atbp. na bukas at ligtas sa landslide pagkatapos maghanda para sa paglikas.
Babala ng Paglikas
Babala ng Paglikas
Kung malinaw na ang pagtaas ng posibilidad na maraming mga tao ang maapektuhan, ihahayag ito ng Hiroshima-shi.
Sa karaniwang tuntunin, itong impormasyon na ihahayag ng Hiroshima-shi ay para sa mga residenteng nakatira sa loob ng panganib na area (ayon sa elementary school area) tulad ng Landslide Warning Area, atbp.
Ang mga sumusunod ay dapat gawin ng mga residente, atbp. na kailangang lumikas sa designated evacuation center o ligtas na lugar.
*Lumikas sa designated emergency evacuation area na bukas sa inaasahang kalamidad o sa ibang evacuation area na puwede ninyong puntahan.
*Kung sa tingin ninyo ay mas delikadong lumikas sa designated emergency evacuation area, dapat lumikas sa mas ligtas na lugar, gusali, atbp. na malapit sa inyo o pumunta sa mas ligtas na parte kahit sa loob ng gusali para mas mataas ang posibilidad na makaligtas.
Utos ng Paglikas (Emerhensiya)
Utos ng Paglikas (Emerhensiya)
Ihahayag ito ng Hiroshima-shi kung may senyales na at malubha ang kondisyon o may kalamidad na at napakataas ng posibilidad na maraming mga tao ang maapektuhan.
Ang mga sumusunod ay dapat gawin ng mga residente, atbp. na kailangang lumikas sa designated evacuation center o ligtas na lugar.
*Kung mag-atubiling lumikas sa designated evacuation center o ligtas na lugar dahil sa paghahanda ng paglikas o mabagal na pagpasya, dapat magsilikas kaagad.
*Kung sa tingin ninyo ay mas delikadong lumikas sa designated emergency evacuation area, dapat lumikas sa mas ligtas na gusali, atbp. na malapit sa inyo o pumunta sa mas ligtas na parte kahit sa loob ng gusali para mas mataas ang posibilidad na makaligtas.

Panganib na lugar

Potential Flooding Area
Potential Flooding Area
Itinalaga ang mga lugar na inaasahang babahain kung sakaling umapaw ang Flood Forecast Rivers at Water Level Information Communication Rivers dahil sa maaasahang pinakamalakas na pag-ulan, atbp. bilang Potential Flooding Area ng Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism at prefectures para bawasan ang maaaring pinsala ng pagbaha sa pamamagitan ng pagsisiguro ng paglikas na walang problema at mabilis o pag-agap sa posibleng pagbaha. At Inihayag ang mga itinalagang lugar, kalaliman ng tubig kung bahain ang mga lugar na iyon at kung gaano katagal bago humupa ang baha sa Potential Flooding Area map.
Makita sa Hiroshima-shi website ang listahan ng mga itinalagang ilog at setting ng kalaliman ng tubig.
*Hiroshima-shi website "Hiroshima-shi Flood Hazard Map"
(http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1392362485710/index.html)
Mga lugar na maaaring magka-landslide
Landslide Prone Areas
Ipinapakita ng Landslide Prone Area Map ang mga lugar na maaaring magka-landslide sa Hiroshima Pref. at inihayag ito para maging reperensiya sa paglikas kaugnay sa landslide o sa pag-aaral ng paggamit ng lupa.
Dahil dito, sa loob ng lupa na nasa Landslide Prone Area Map ay hindi ipinagbabawal ang mga kilos, atbp. sa batas.
Hindi rin nito patunayan ang pagkakaroon ng landslide o kalawakan ng pinsala.
Ukol sa mga lugar na hindi pa itinatalaga bilang Landslide Warning Area, atbp. na itinakda sa Sediment Disaster Prevention Act, ihahayag ang babala ng paglikas, atbp. para sa mga lugar na nasa loob ng Landslide Prone Area habang hindi pa itinatalaga ang mga ito.
Ang impormasyon ukol sa Landslide Prone Area ay base sa data noong Abril 1, 2002
Hindi binabago ang mga panganib na lugar kahit nagbago ang porma ng lupa dahil sa land development, atbp. mula noong nagawa ang mapa.
Landslide Warning Area
Ito ay itinatalaga ng Hiroshima Pref. base sa Sediment Disaster Prevention Act na itinatag noong nagka-landslide sa Hiroshima-shi, atbp. noong ika-29 ng Hunyo, 1999 at kung saan posibleng delikado ang buhay ng residente o mapinsala ang katawan ng residente kung gumuho ang lupa sa matarik na lugar. Dahil dito, ipinapaalam ng Hiroshima Pref. ang panganib ng landslide at inaayos ang systema para magbigay ng babala ng paglikas nang maaga.
Landslide Special Warning Area
Ito ay itinatalaga ng Hiroshima Pref. base sa Sediment Disaster Prevention Act at kung saan posibleng masira o gumuho ang mga gusali at napakadelikado ng buhay ng residente o malaking pinsala sa katawan ng residente kung gumuho ang lupa sa matarik na lugar. Dahil dito, kailangan ang pahintulot mula sa Hiroshima Pref. para sa partikular na development works o may pagbabawal sa istraktura ng gusali.
Potential Storm Surge Flooding Area
Potential Storm Surge Flooding Area
Inihayag ng Hiroshima Pref. ang Potential Storm Surge Flooding Map na nagpapakita ng mga lugar na inaasahang bahain at inaasahang kalaliman ng tubig kung magkaroon ng pagbaha dahil sa pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat (storm surge) na dulot ng bagyo.
Sa ngayon, 2 kaso ang inaasahan. Isa ay napakalakas at 30 taon ang nakalipas mula noong nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo at isa pa ay kasing lakas ng Isewan Typhoon (Typhoon Vera).
Potential Tsunami Flooding Area
Potential Tsunami Flooding Area
Inihayag ng Hiroshima Pref. ang Potential Tsunami Flooding Map na nagpapakita ng mga lugar na inaasahang bahain at inaasahang kalaliman ng tubig kung magkaroon ng napakalaking tsunami (pinakamalaki sa kasaysayan) sa ilalim ng masamang kondisyon.

Evacuation area, atbp.

Designated emergency evacuation area
Designated emergency evacuation area
Ito ay mga pasilidad o lugar na itinalaga ng Hiroshima-shi depende sa uri ng kalamidad bilang evacuation center para sa kaligtasan mula sa mga panganib.
Binubuksan ito para sa paglikas ng mga residente pagkatapos ihayag ang babala ng paglikas, atbp.
Karamihan ng itinalaga ay pasilidad na pag-aari ng Lungsod tulad ng eskuwelahan, community center, atbp.
Mga uri ng kalamidad: Landslide, Pagbaha, Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat (storm surge) , Lindol, Tsunami, Malaking sunog
Designated evacuation center
Designated evacuation center
Ito ay pasilidad na itinalaga ng Hiroshima-shi bilang pansamantalang tirahan para sa mga residenteng nawalan ng tirahan dahil sa kalamidad.
Ilang pasilidad ay itinalaga rin bilang Designated Emergency Evacuation Area
Karamihan ng itinalaga ay gymnasium ng eskuwelahan.

Others

Impormasyon ukol sa Civil Protection
Impormasyon ukol sa Civil Protection
Kung inihayag ang impormasyon ukol sa civil protection (impormasyon ukol sa: ballistic missile, guerrilla attack, aerial intrusion, malaking terrorist attack, ibang impormasyon ukol sa civil protection) ng gobyerno, ipapaalam namin sa inyo.
Headquarter ng disaster control
Headquarter ng disaster control
Alkalde ng lungsod at ward (ku) ang itatalaga bilang hepe ng headquarter at itatayo ito para mangasiwa sa posibleng malaking kalamidad.