Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/11 07:50
Ward Pangalan ng observatory Mapa Lokasyon Dami ng tubig-ulan
10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
Naka-ku Hiroshima Mapa 3-20, Hacchoubori 0.0 0.0 100.0 206.9
Naka-ku Hiroshima Mapa Hiroshima Local Meteorological Observatory, Kamihacchoubori 0.0 0.0 98.0 206.4
Naka-ku Eba Mapa 1-1-13, Eba-nishi 0.0 0.0 74.0 155.6
Naka-ku Naka Fire Station Mapa 5-20-12, Oote-machi 0.0 0.0 87.0 181.0
Higashi-ku Nukushina (Sabo (Erosion and Sediment Control)) Mapa 748, Hesaka-cho 0.0 0.0 111.0 228.2
Higashi-ku Nakayama-shin-machi Mapa 2-8-1, Nakayama-shin-machi 0.0 0.0 78.0 169.5
Higashi-ku Fukugi Mapa 9-1-2, Umaki 0.0 0.0 86.0 180.1
Higashi-ku Ushita-waseda Mapa 4-9-1, Ushita-waseda 0.0 0.0 97.0 211.1
Higashi-ku Sangay ng Nukushina ng himpilan ng bumbero Mapa 5-3-1, Nukushina 0.0 0.0 87.0 181.0
Minami-ku Seibu Kensetsu Mapa Sa loob ng Seibu Kensetsu Office, 16-12, Hijiyama-hon-machi 0.0 0.0 90.0 184.7
Minami-ku Kusuna Mapa 5-7, Kusuna-cho 0.0 0.0 68.0 143.0
Minami-ku Ninoshima Fire Station Branch Office Mapa 752-74, Yajita, Ninoshima-cho 0.0 0.0 72.0 137.0
Nishi-ku Koi Mapa 3-127, Koi 0.0 0.0 112.0 223.8
Nishi-ku Inokuchidai Mapa 3-5-1, Inokuchidai 0.0 0.0 106.0 204.6
Nishi-ku Nishi Fire Station Mapa 43-10, Miyako-machi 0.0 0.0 97.0 205.0
Asaminami-ku Setouchi Heights Mapa Sa loob ng Tomo Setouchi-daisan Park, Numata-cho 0.0 0.0 130.0 187.4
Asaminami-ku Toyama Mapa 51-3, Oobara, Ato, Numata-cho 0.0 0.0 113.0 173.5
Asaminami-ku Takase Mapa 5-31-1, Yagi 0.0 0.0 125.0 214.7
Asaminami-ku Aita (Sabo (Erosion and Sediment Control)) Mapa 7, Aita 0.0 0.0 154.0 240.9
Asaminami-ku Bishamondai (Sabo (Erosion and Sediment Control)) Mapa 4-500-226, Bishamondai 0.0 0.0 117.0 180.2
Asaminami-ku Yoshiyama (Sabo (Erosion and Sediment Control)) Mapa Kageura, Yoshiyama, Numata-cho 0.0 0.0 94.0 157.8
Asaminami-ku Okuhata Mapa Tomookuhata Jisaki, Numata-cho 0.0 0.0 130.0 204.3
Asaminami-ku Gionyamamoto Mapa 1514-1 Jisaki, Hochiyama, Yamamoto-cho 0.0 0.0 159.0 262.4
Asaminami-ku Gion Fire Station Branch Office Mapa 2-48-11, Gion 0.0 0.0 111.0 212.0
Asaminami-ku Kamiyasu Fire Station Branch Office Mapa 5-8-14, Kamiyasu 0.0 0.0 134.0 203.0
Asaminami-ku Asaminami Fire Station Mapa 1-10-3, Midorii 0.0 0.0 119.0 199.0
Asaminami-ku Numata Fire Station Branch Office Mapa 4-18-6, Tomo-higashi 0.0 0.0 119.0 193.0
Asaminami-ku Toyama Chapter Ato Garage Mapa 1416-7, Ato, Numata-cho 0.0 0.0 88.0 138.0
Asakita-ku Imuro Mapa Imuro, Asa-cho 0.0 0.0 113.0 167.9
Asakita-ku Shiraki Mapa 612-4, Sekikawa, Okoe, Shiraki-cho 0.0 0.0 91.0 162.5
Asakita-ku Suzuhari Mapa 1567-4 Suzuhari tokitani, Asa-cho 0.0 0.0 117.0 172.9
Asakita-ku Oobayashi Mapa 2137-2, Shimotsukeyama, Oobayashi, Kabe-cho 0.0 0.0 101.0 169.9
Asakita-ku Nabara Mapa 477, Mushin, Nabara, Kabe-cho 0.0 0.0 146.0 213.4
Asakita-ku Karuga Mapa 660-1, Nakayama, Karuga-cho 0.0 0.0 92.0 179.1
Asakita-ku Kusunokidai (Sabo (Erosion and Sediment Control)) Mapa 4-2, Kusunokidai, Asa-cho 0.0 0.0 166.0 237.8
Asakita-ku Fukawa (Sabo (Erosion and Sediment Control)) Mapa 5-12-1, Fukawa 0.0 0.0 104.0 192.4
Asakita-ku Ogauchi (Sabo (Erosion and Sediment Control)) Mapa Hiraharatani, Ogauchi, Asa-cho 0.0 0.0 106.0 165.7
Asakita-ku Ichikawa (Sabo (Erosion and Sediment Control)) Mapa Miyajiyama, Ichikawa, Shiraki-cho 0.0 0.0 139.0 237.0
Asakita-ku Sawada (Sabo (Erosion and Sediment Control)) Mapa Nishisawata, Ogauchi, Asa-cho 0.0 0.0 99.0 150.3
Asakita-ku Miiri Mapa 1-3-1, Miiri-higashi 0.0 0.0 124.0 194.6
Asakita-ku Hiura Mapa 955, Asahigaoka, Asa-cho 0.0 0.0 110.0 170.7
Asakita-ku Doumenbashi Mapa Kamiyamachi, Kabe-cho 0.0 0.0 144.0 208.4
Asakita-ku Uebara Mapa Uebara, Kabe-cho 0.0 0.0 116.0 193.2
Asakita-ku Shiraki Mapa 1428, Ichikawa, Shiraki-cho 0.0 0.0 89.0 156.6
Asakita-ku Kuchita Chapter Yaguchi Garage Mapa 7-18-22, Kuchita-minami 0.0 0.0 106.0 198.0
Asakita-ku Kouyou Fire Station Branch Office Mapa 1-3-6, Magame 0.0 1.0 106.0 191.0
Asakita-ku Kakogawa Chapter Yusaka Garage Mapa 625-1, Karuga-cho 0.0 0.0 87.0 170.0
Asakita-ku Miiri Chapter Toge Garage Mapa 759-3, Toge, Kabe-cho 0.0 0.0 105.0 172.0
Asakita-ku Mita Chapter Hata Garage Mapa 7184-4, Hata, Mita, Shiraki-cho 0.0 0.0 87.0 159.0
Asakita-ku Shiya Chapter Kajina Garage Mapa 5512-1, Eido, Shiji, Shiraki-cho 0.0 0.0 96.0 153.0
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
1 2 > >>