Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/11 09:40
Ward Pangalan ng observatory Mapa Lokasyon Dami ng tubig-ulan
10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
Naka-ku Hiroshima Mapa 3-20, Hacchoubori - - - -
Naka-ku Hiroshima Mapa Hiroshima Local Meteorological Observatory, Kamihacchoubori - - - -
Naka-ku Eba Mapa 1-1-13, Eba-nishi - - - -
Naka-ku Naka Fire Station Mapa 5-20-12, Oote-machi 0.0 0.0 87.0 178.0
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.