Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2019/08/24 05:00
Ward Pangalan ng observatory Mapa Lokasyon Dami ng tubig-ulan
10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
Naka-ku Hiroshima Mapa 3-20, Hacchoubori 0.0 0.0 0.0 63.3
Naka-ku Hiroshima Mapa Hiroshima Local Meteorological Observatory, Kamihacchoubori 0.0 0.0 29.5 66.6
Naka-ku Eba Mapa 1-1-13, Eba-nishi 0.0 0.0 24.0 52.2
Naka-ku Naka Fire Station Mapa 5-20-12, Oote-machi 0.0 0.0 24.0 52.0
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.