Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/26 16:50
Ward Pangalan ng observatory Mapa Lokasyon Dami ng tubig-ulan
10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
Naka-ku Hiroshima Mapa 3-20, Hacchoubori 0.0 2.0 6.0 18.7
Naka-ku Hiroshima Mapa Hiroshima Local Meteorological Observatory, Kamihacchoubori - - - 20.5
Naka-ku Eba Mapa 1-1-13, Eba-nishi 0.0 3.0 7.0 20.9
Naka-ku Naka Fire Station Mapa 5-20-12, Oote-machi 0.0 2.0 5.0 19.0
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.