Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/12/07 11:10
Ward Pangalan ng observatory Mapa Lokasyon Dami ng tubig-ulan
10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
Higashi-ku Nukushina (Sabo (Erosion and Sediment Control)) Mapa 748, Hesaka-cho - - - 7.8
Higashi-ku Nakayama-shin-machi Mapa 2-8-1, Nakayama-shin-machi - - - 0.1
Higashi-ku Fukugi Mapa 9-1-2, Umaki 0.0 0.0 0.0 5.8
Higashi-ku Ushita-waseda Mapa 4-9-1, Ushita-waseda 0.0 0.0 0.0 7.3
Higashi-ku Sangay ng Nukushina ng himpilan ng bumbero Mapa 5-3-1, Nukushina 0.0 0.0 0.0 6.0
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.