Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/06/03 02:00
Ward Pangalan ng observatory Mapa Lokasyon Dami ng tubig-ulan
10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
Minami-ku Seibu Kensetsu Mapa Sa loob ng Seibu Kensetsu Office, 16-12, Hijiyama-hon-machi 0.0 0.0 1.0 5.1
Minami-ku Kusuna Mapa 5-7, Kusuna-cho 0.0 0.0 0.0 4.7
Minami-ku Ninoshima Fire Station Branch Office Mapa 752-74, Yajita, Ninoshima-cho 0.0 0.0 0.0 4.0
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.