Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/12/07 11:00
Ward Pangalan ng observatory Mapa Lokasyon Dami ng tubig-ulan
10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
Nishi-ku Koi Mapa 3-127, Koi 0.0 0.0 0.0 8.0
Nishi-ku Inokuchidai Mapa 3-5-1, Inokuchidai 0.0 0.0 0.0 7.3
Nishi-ku Nishi Fire Station Mapa 43-10, Miyako-machi 0.0 0.0 0.0 8.0
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.