Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/10/19 21:50
Ward Pangalan ng observatory Mapa Lokasyon Dami ng tubig-ulan
10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
Asakita-ku Imuro Mapa Imuro, Asa-cho 0.0 0.0 1.0 3.1
Asakita-ku Shiraki Mapa 612-4, Sekikawa, Okoe, Shiraki-cho 0.0 0.0 0.0 3.9
Asakita-ku Suzuhari Mapa 1567-4 Suzuhari tokitani, Asa-cho 0.0 0.0 0.0 2.7
Asakita-ku Oobayashi Mapa 2137-2, Shimotsukeyama, Oobayashi, Kabe-cho 0.0 0.0 1.0 3.8
Asakita-ku Nabara Mapa 477, Mushin, Nabara, Kabe-cho 0.0 0.0 1.0 3.7
Asakita-ku Karuga Mapa 660-1, Nakayama, Karuga-cho 0.0 0.0 0.0 4.1
Asakita-ku Kusunokidai (Sabo (Erosion and Sediment Control)) Mapa 4-2, Kusunokidai, Asa-cho 0.0 0.0 0.0 2.1
Asakita-ku Fukawa (Sabo (Erosion and Sediment Control)) Mapa 5-12-1, Fukawa 0.0 0.0 0.0 2.9
Asakita-ku Ogauchi (Sabo (Erosion and Sediment Control)) Mapa Hiraharatani, Ogauchi, Asa-cho 0.0 0.0 0.0 2.6
Asakita-ku Ichikawa (Sabo (Erosion and Sediment Control)) Mapa Miyajiyama, Ichikawa, Shiraki-cho 0.0 0.0 0.0 4.2
Asakita-ku Sawada (Sabo (Erosion and Sediment Control)) Mapa Nishisawata, Ogauchi, Asa-cho 0.0 0.0 2.0 4.3
Asakita-ku Miiri Mapa 1-3-1, Miiri-higashi 0.0 0.0 2.5 4.8
Asakita-ku Hiura Mapa 955, Asahigaoka, Asa-cho 0.0 0.0 0.0 3.1
Asakita-ku Doumenbashi Mapa Kamiyamachi, Kabe-cho 0.0 0.0 1.0 3.8
Asakita-ku Uebara Mapa Uebara, Kabe-cho 0.0 0.0 0.0 2.4
Asakita-ku Shiraki Mapa 1428, Ichikawa, Shiraki-cho 0.0 0.0 0.0 3.6
Asakita-ku Kuchita Chapter Yaguchi Garage Mapa 7-18-22, Kuchita-minami 0.0 0.0 0.0 2.0
Asakita-ku Kouyou Fire Station Branch Office Mapa 1-3-6, Magame 0.0 0.0 0.0 3.0
Asakita-ku Kakogawa Chapter Yusaka Garage Mapa 625-1, Karuga-cho 0.0 0.0 0.0 3.0
Asakita-ku Miiri Chapter Toge Garage Mapa 759-3, Toge, Kabe-cho 0.0 0.0 0.0 3.0
Asakita-ku Mita Chapter Hata Garage Mapa 7184-4, Hata, Mita, Shiraki-cho 0.0 0.0 0.0 3.0
Asakita-ku Shiya Chapter Kajina Garage Mapa 5512-1, Eido, Shiji, Shiraki-cho 0.0 0.0 0.0 5.0
Asakita-ku Oobayashi Chapter Oosugi Garage Mapa 3-10-4, Oobayashi 0.0 0.0 2.0 4.0
Asakita-ku Kameyama Chapter Oohata Garage Mapa 2636-1, Kubogawara, Ayagatani, Kabe-cho 0.0 0.0 4.0 6.0
Asakita-ku Kameyama Chapter Kameyama Garage Mapa 3-33-1, Kameyama-minami 0.0 0.0 0.0 2.0
Asakita-ku Kameyama Chapter Kameyama-nishi Garage Mapa 2-3-1, Kameyama-nishi 0.0 0.0 1.0 3.0
Asakita-ku Kuchi Chapter Kuchi Garage Mapa 4492, Joka, Kuchi, Asa-cho 0.0 0.0 0.0 2.0
Asakita-ku Ogauchi Chapter Hongou Garage Mapa 3424-4, Kamihongo, Ogauchi, Asa-cho 0.0 0.0 0.0 2.0
Asakita-ku Asa Fire Station Branch Office Mapa 3052-1, Imuro, Asa-cho 0.0 0.0 3.0 5.0
Asakita-ku Suzuhari Chapter Suzuhari-nishi Garage Mapa 4366-4, Hiraishi, Suzuhari, Asa-cho 0.0 0.0 0.0 3.0
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.