Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/10/27 13:20
Ward Pangalan ng observatory Mapa Lokasyon Dami ng tubig-ulan
10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
Aki-ku Kamiseno Mapa Sa loob ng Senogawa Park, Kamiseno - - - -
Aki-ku Aki Ward Office Mapa 3-4-36, Funakoshi-minami 0.0 0.0 0.0 1.0
Aki-ku Aki Ward Office, Nakano Branch Office Mapa 3-20-9, Nakano 0.0 0.0 0.0 1.0
Aki-ku Seno Chapter Nakahara Garage Mapa 1-18-14, Kamiseno 0.0 0.0 0.0 1.0
Aki-ku Aki Ward Office, Ato Branch Office Mapa 6257-2, Ato-cho 0.0 0.0 0.0 1.0
Aki-ku Aki Ward Office, Yano Branch Office Mapa 5-7-18, Yano-higashi 0.0 0.0 0.0 1.0
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.