Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/09/22 10:50
Ward Pangalan ng observatory Mapa Lokasyon Dami ng tubig-ulan
10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
Saeki-ku Shigemitsu Mapa 979-7, Shimoshigemitsu, Shirasago, Yuki-cho 0.0 0.0 0.0 28.2
Saeki-ku Uokiri Dam Mapa 998-7, Tochigatani, Kamiyamanouchi, Kamigouchi, Itsukaichi-cho 0.0 0.0 0.0 23.4
Saeki-ku Kajike Dam Mapa Ishiuchi, Itsukaichi-cho 0.0 0.0 0.0 23.9
Saeki-ku Yuki Mapa 1594-1, Nakakawahara, Mugitani, Yuki-cho 0.0 0.0 0.0 23.7
Saeki-ku Ootani Mapa 44-2, Kamiootani, Tada, Yuki-cho 0.0 0.0 0.0 35.7
Saeki-ku Akadochi (Sabo (Erosion and Sediment Control)) Mapa Akadochi Jisaki, Shirasago, Yuki 0.0 0.0 0.0 36.4
Saeki-ku Ishiuchi (Sabo (Erosion and Sediment Control)) Mapa 3366-4, Okuhara, Ishiuchi, Itsukaichi-cho 0.0 0.0 0.0 23.3
Saeki-ku Saekiyuki Mapa Nakasuka, Wada, Yuki-cho 0.0 0.0 0.0 23.8
Saeki-ku Ayagaoka Mapa 2-10-1, Kouchi-minami 0.0 0.0 0.0 22.4
Saeki-ku Suginamidai Mapa 64-18, Suginamidai 0.0 0.0 0.0 26.9
Saeki-ku Sugasawa Mapa 531 Jisaki, Mukojiwari, Sugasawa, Yuki-cho 0.0 0.0 0.0 27.3
Saeki-ku Satsukigaoka Mapa 2-23-1, Satsukigaoka 0.0 0.0 0.0 20.8
Saeki-ku Itsukaichikannon Mapa 3-88, Tsuboi 0.0 0.0 0.0 19.1
Saeki-ku Saeki Fire Station Mapa 7-25-18, Itsukaichi-chuo 0.0 0.0 0.0 17.0
Saeki-ku Minochi Chapter Doubara Garage Mapa 1746-3, Mugitani, Yuki-cho 0.0 0.0 0.0 23.0
Saeki-ku Kamiminochi Chapter Kamitada Garage Mapa 525-1, Tada, Yuki-cho 0.0 0.0 0.0 25.0
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.