Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/16 06:00
Pangalan ng observatory Seibu Kensetsu
Lokasyon Sa loob ng Seibu Kensetsu Office, 16-12, Hijiyama-hon-machi
Latitude / Longitude 34.3811 / 132.4686
Sakop Hiroshima Prefecture River Administration Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
06:00 - - - -
05:50 0.0 0.0 0.0 0.5
05:40 0.0 0.0 0.0 0.5
05:30 0.0 0.0 0.0 0.5
05:20 0.0 0.0 0.0 0.5
05:10 0.0 0.0 0.0 0.5
05:00 0.0 0.0 0.0 0.5
04:50 0.0 0.0 0.0 0.5
04:40 0.0 0.0 0.0 0.5
04:30 0.0 0.0 0.0 0.5
04:20 0.0 0.0 0.0 0.5
04:10 0.0 0.0 0.0 0.5
04:00 0.0 0.0 0.0 0.5
03:50 0.0 0.0 0.0 0.5
03:40 0.0 0.0 0.0 0.5
03:30 0.0 0.0 0.0 0.5
03:20 0.0 0.0 0.0 0.5
03:10 0.0 0.0 0.0 0.5
03:00 0.0 0.0 0.0 0.5
02:50 0.0 0.0 0.0 0.5
02:40 0.0 0.0 0.0 0.5
02:30 0.0 0.0 0.0 0.5
02:20 0.0 0.0 0.0 0.5
02:10 0.0 0.0 0.0 0.5