Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/23 03:10
Pangalan ng observatory Seibu Kensetsu
Lokasyon Sa loob ng Seibu Kensetsu Office, 16-12, Hijiyama-hon-machi
Latitude / Longitude 34.3811 / 132.4686
Sakop Hiroshima Prefecture River Administration Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
03:10 1.0 3.0 67.0 61.8
03:00 1.0 3.0 66.0 60.9
02:50 0.0 2.0 65.0 60.0
02:40 0.0 2.0 65.0 60.0
02:30 1.0 3.0 65.0 60.1
02:20 0.0 3.0 64.0 59.2
02:10 1.0 3.0 64.0 59.3
02:00 0.0 2.0 63.0 58.4
01:50 0.0 3.0 63.0 58.5
01:40 1.0 3.0 63.0 58.6
01:30 1.0 2.0 62.0 57.7
01:20 0.0 1.0 61.0 56.8
01:10 0.0 2.0 61.0 56.9
01:00 1.0 2.0 61.0 57.0
00:50 0.0 1.0 60.0 56.1
00:40 0.0 1.0 60.0 56.2
00:30 0.0 1.0 60.0 56.3
00:20 1.0 1.0 60.0 56.3
00:10 0.0 0.0 59.0 55.4
00:00 0.0 0.0 59.0 55.5
23:50 0.0 0.0 59.0 55.6
23:40 0.0 0.0 59.0 55.7
23:30 0.0 0.0 59.0 55.8
23:20 0.0 0.0 59.0 55.9