Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/03 07:20
Pangalan ng observatory Seibu Kensetsu
Lokasyon Sa loob ng Seibu Kensetsu Office, 16-12, Hijiyama-hon-machi
Latitude / Longitude 34.3811 / 132.4686
Sakop Hiroshima Prefecture River Administration Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
07:20 0.0 0.0 0.0 35.9
07:10 0.0 0.0 0.0 36.0
07:00 0.0 0.0 0.0 36.1
06:50 0.0 0.0 0.0 36.1
06:40 0.0 0.0 0.0 36.2
06:30 0.0 0.0 0.0 36.2
06:20 0.0 0.0 0.0 36.3
06:10 0.0 0.0 0.0 36.4
06:00 0.0 0.0 0.0 36.4
05:50 0.0 0.0 0.0 36.5
05:40 0.0 0.0 0.0 36.5
05:30 0.0 0.0 0.0 36.6
05:20 0.0 0.0 0.0 36.6
05:10 0.0 0.0 0.0 36.7
05:00 0.0 0.0 0.0 36.8
04:50 0.0 0.0 0.0 36.8
04:40 0.0 0.0 0.0 36.9
04:30 0.0 0.0 0.0 36.9
04:20 0.0 0.0 0.0 37.0
04:10 0.0 0.0 0.0 37.1
04:00 0.0 0.0 0.0 37.1
03:50 0.0 0.0 0.0 37.2
03:40 0.0 0.0 0.0 37.2
03:30 0.0 0.0 0.0 37.3