Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/08/21 01:30
Pangalan ng observatory Seibu Kensetsu
Lokasyon Sa loob ng Seibu Kensetsu Office, 16-12, Hijiyama-hon-machi
Latitude / Longitude 34.3811 / 132.4686
Sakop Hiroshima Prefecture River Administration Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
01:30 0.0 0.0 42.0 49.7
01:20 0.0 0.0 42.0 49.8
01:10 0.0 0.0 42.0 49.9
01:00 0.0 0.0 42.0 50.0
00:50 0.0 0.0 42.0 50.0
00:40 0.0 1.0 42.0 50.1
00:30 0.0 1.0 42.0 50.2
00:20 0.0 1.0 42.0 50.3
00:10 0.0 2.0 42.0 50.4
00:00 0.0 2.0 42.0 50.4
23:50 1.0 3.0 42.0 50.5
23:40 0.0 2.0 41.0 49.6
23:30 0.0 2.0 41.0 49.7
23:20 1.0 2.0 41.0 49.8
23:10 0.0 1.0 40.0 48.8
23:00 1.0 1.0 40.0 48.9
22:50 0.0 0.0 39.0 48.0
22:40 0.0 0.0 39.0 48.1
22:30 0.0 0.0 39.0 48.2
22:20 0.0 0.0 39.0 48.2
22:10 0.0 0.0 39.0 48.3
22:00 0.0 0.0 39.0 48.4
21:50 0.0 0.0 39.0 48.5
21:40 0.0 1.0 39.0 48.5