Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/29 12:00
Pangalan ng observatory Seibu Kensetsu
Lokasyon Sa loob ng Seibu Kensetsu Office, 16-12, Hijiyama-hon-machi
Latitude / Longitude 34.3811 / 132.4686
Sakop Hiroshima Prefecture River Administration Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
12:00 - - - -
11:50 0.0 0.0 8.0 12.7
11:40 0.0 0.0 8.0 12.7
11:30 0.0 0.0 8.0 12.7
11:20 0.0 0.0 8.0 12.8
11:10 0.0 1.0 8.0 12.8
11:00 0.0 1.0 8.0 12.8
10:50 0.0 1.0 8.0 12.8
10:40 0.0 1.0 8.0 12.8
10:30 0.0 1.0 8.0 12.9
10:20 1.0 1.0 8.0 12.9
10:10 0.0 0.0 7.0 11.9
10:00 0.0 0.0 7.0 11.9
09:50 0.0 0.0 7.0 11.9
09:40 0.0 0.0 7.0 12.0
09:30 0.0 0.0 7.0 12.0
09:20 0.0 0.0 7.0 12.0
09:10 0.0 0.0 7.0 12.0
09:00 0.0 0.0 7.0 12.0
08:50 0.0 0.0 7.0 12.1
08:40 0.0 0.0 7.0 12.1
08:30 0.0 0.0 7.0 12.1
08:20 0.0 0.0 7.0 12.1
08:10 0.0 0.0 7.0 12.1