Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/09/18 01:50
Pangalan ng observatory Seibu Kensetsu
Lokasyon Sa loob ng Seibu Kensetsu Office, 16-12, Hijiyama-hon-machi
Latitude / Longitude 34.3811 / 132.4686
Sakop Hiroshima Prefecture River Administration Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
01:50 0.0 0.0 0.0 2.6
01:40 0.0 0.0 0.0 2.6
01:30 0.0 0.0 0.0 2.6
01:20 0.0 0.0 0.0 2.6
01:10 0.0 0.0 0.0 2.6
01:00 0.0 0.0 0.0 2.6
00:50 0.0 0.0 0.0 2.6
00:40 0.0 0.0 0.0 2.6
00:30 0.0 0.0 0.0 2.6
00:20 0.0 0.0 0.0 2.6
00:10 0.0 0.0 0.0 2.6
00:00 0.0 0.0 0.0 2.6
23:50 0.0 0.0 0.0 2.6
23:40 0.0 0.0 0.0 2.6
23:30 0.0 0.0 0.0 2.6
23:20 0.0 0.0 0.0 2.6
23:10 0.0 0.0 0.0 2.6
23:00 0.0 0.0 0.0 2.6
22:50 0.0 0.0 0.0 2.6
22:40 0.0 0.0 0.0 2.6
22:30 0.0 0.0 0.0 2.7
22:20 0.0 0.0 0.0 2.7
22:10 0.0 0.0 0.0 2.7
22:00 0.0 0.0 0.0 2.7