Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/24 22:50
Pangalan ng observatory Seibu Kensetsu
Lokasyon Sa loob ng Seibu Kensetsu Office, 16-12, Hijiyama-hon-machi
Latitude / Longitude 34.3811 / 132.4686
Sakop Hiroshima Prefecture River Administration Division
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
22:50 0.0 0.0 0.0 6.7
21:50 0.0 0.0 0.0 6.8
20:50 0.0 0.0 0.0 6.8
19:50 0.0 0.0 0.0 6.9
18:50 0.0 0.0 0.0 7.0
17:50 0.0 0.0 0.0 7.0
16:50 0.0 0.0 0.0 7.1
15:50 0.0 0.0 0.0 7.2
14:50 0.0 0.0 0.0 7.2
13:50 0.0 0.0 0.0 7.3
12:50 0.0 0.0 0.0 7.4
11:50 0.0 0.0 0.0 7.4
10:50 0.0 0.0 0.0 7.5
09:50 0.0 0.0 0.0 7.6
08:50 0.0 0.0 0.0 7.7
07:50 0.0 0.0 0.0 7.7
06:50 0.0 0.0 0.0 7.8
05:50 0.0 0.0 0.0 7.9
04:50 0.0 0.0 0.0 8.0
03:50 0.0 0.0 0.0 8.0
02:50 0.0 0.0 0.0 8.1
01:50 0.0 0.0 0.0 8.2
00:50 0.0 0.0 0.0 8.3
23:50 0.0 0.0 0.0 8.4