Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/05/28 09:20
Pangalan ng observatory Setouchi Heights
Lokasyon Sa loob ng Tomo Setouchi-daisan Park, Numata-cho
Latitude / Longitude 34.4744 / 132.4211
Sakop Hiroshima Prefecture River Administration Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
09:20 0.0 0.0 0.0 10.5
09:10 0.0 0.0 0.0 10.5
09:00 0.0 0.0 0.0 10.5
08:50 0.0 0.0 0.0 10.5
08:40 0.0 0.0 0.0 10.6
08:30 0.0 0.0 0.0 10.6
08:20 0.0 0.0 0.0 10.6
08:10 0.0 0.0 0.0 10.6
08:00 0.0 0.0 0.0 10.6
07:50 0.0 0.0 0.0 10.6
07:40 0.0 0.0 0.0 10.7
07:30 0.0 0.0 0.0 10.7
07:20 0.0 0.0 0.0 10.7
07:10 0.0 0.0 0.0 10.7
07:00 0.0 0.0 0.0 10.7
06:50 0.0 0.0 0.0 10.8
06:40 0.0 0.0 0.0 10.8
06:30 0.0 0.0 0.0 10.8
06:20 0.0 0.0 0.0 10.8
06:10 0.0 0.0 0.0 10.8
06:00 0.0 0.0 0.0 10.8
05:50 0.0 0.0 0.0 10.9
05:40 0.0 0.0 0.0 10.9
05:30 0.0 0.0 0.0 10.9