Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/08/24 20:20
Pangalan ng observatory Setouchi Heights
Lokasyon Sa loob ng Tomo Setouchi-daisan Park, Numata-cho
Latitude / Longitude 34.4744 / 132.4211
Sakop Hiroshima Prefecture River Administration Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
20:20 0.0 0.0 0.0 36.3
20:10 0.0 0.0 0.0 36.3
20:00 0.0 0.0 0.0 36.4
19:50 0.0 0.0 0.0 36.5
19:40 0.0 0.0 0.0 36.5
19:30 0.0 0.0 0.0 36.6
19:20 0.0 0.0 4.0 36.6
19:10 0.0 0.0 4.0 36.7
19:00 0.0 0.0 4.0 36.7
18:50 0.0 0.0 4.0 36.8
18:40 0.0 0.0 4.0 36.9
18:30 0.0 0.0 4.0 36.9
18:20 0.0 0.0 4.0 37.0
18:10 0.0 0.0 4.0 37.0
18:00 0.0 0.0 4.0 37.1
17:50 0.0 0.0 4.0 37.2
17:40 0.0 0.0 4.0 37.2
17:30 0.0 0.0 4.0 37.3
17:20 0.0 0.0 4.0 37.3
17:10 0.0 0.0 4.0 37.4
17:00 0.0 0.0 4.0 37.5
16:50 0.0 0.0 4.0 37.5
16:40 0.0 0.0 4.0 37.6
16:30 0.0 0.0 4.0 37.6