Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/21 07:10
Pangalan ng observatory Setouchi Heights
Lokasyon Sa loob ng Tomo Setouchi-daisan Park, Numata-cho
Latitude / Longitude 34.4744 / 132.4211
Sakop Hiroshima Prefecture River Administration Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
07:10 - - - -
07:00 0.0 0.0 0.0 0.4
06:50 0.0 0.0 0.0 0.4
06:40 0.0 0.0 0.0 0.4
06:30 0.0 0.0 0.0 0.4
06:20 0.0 0.0 0.0 0.4
06:10 0.0 0.0 0.0 0.4
06:00 0.0 0.0 0.0 0.4
05:50 0.0 0.0 0.0 0.4
05:40 0.0 0.0 0.0 0.4
05:30 0.0 0.0 0.0 0.4
05:20 0.0 0.0 0.0 0.4
05:10 0.0 0.0 0.0 0.4
05:00 0.0 0.0 0.0 0.4
04:50 0.0 0.0 0.0 0.4
04:40 0.0 0.0 0.0 0.4
04:30 0.0 0.0 0.0 0.4
04:20 0.0 0.0 0.0 0.4
04:10 0.0 0.0 0.0 0.4
04:00 0.0 0.0 0.0 0.4
03:50 0.0 0.0 0.0 0.4
03:40 0.0 0.0 0.0 0.4
03:30 0.0 0.0 0.0 0.4
03:20 0.0 0.0 0.0 0.4