Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/08/15 04:30
Pangalan ng observatory Setouchi Heights
Lokasyon Sa loob ng Tomo Setouchi-daisan Park, Numata-cho
Latitude / Longitude 34.4744 / 132.4211
Sakop Hiroshima Prefecture River Administration Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
04:30 0.0 0.0 0.0 1.9
04:20 0.0 0.0 0.0 1.9
04:10 0.0 0.0 0.0 1.9
04:00 0.0 0.0 0.0 1.9
03:50 0.0 0.0 0.0 1.9
03:40 0.0 0.0 0.0 1.9
03:30 0.0 0.0 0.0 1.9
03:20 0.0 0.0 0.0 1.9
03:10 0.0 0.0 0.0 1.9
03:00 0.0 0.0 0.0 2.0
02:50 0.0 0.0 0.0 2.0
02:40 0.0 0.0 0.0 2.0
02:30 0.0 0.0 0.0 2.0
02:20 0.0 0.0 0.0 2.0
02:10 0.0 0.0 0.0 2.0
02:00 0.0 0.0 0.0 2.0
01:50 0.0 0.0 0.0 2.0
01:40 0.0 0.0 0.0 2.0
01:30 0.0 0.0 0.0 2.0
01:20 0.0 0.0 0.0 2.0
01:10 0.0 0.0 0.0 2.0
01:00 0.0 0.0 0.0 2.0
00:50 0.0 0.0 0.0 2.0
00:40 0.0 0.0 0.0 2.0