Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/03/02 17:10
Pangalan ng observatory Setouchi Heights
Lokasyon Sa loob ng Tomo Setouchi-daisan Park, Numata-cho
Latitude / Longitude 34.4744 / 132.4211
Sakop Hiroshima Prefecture River Administration Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
17:10 0.0 0.0 42.0 41.6
17:00 0.0 0.0 42.0 41.6
16:50 0.0 0.0 42.0 41.7
16:40 0.0 0.0 42.0 41.8
16:30 0.0 0.0 42.0 41.8
16:20 0.0 0.0 42.0 41.9
16:10 0.0 0.0 42.0 42.0
16:00 0.0 0.0 42.0 42.0
15:50 0.0 0.0 42.0 42.1
15:40 0.0 0.0 42.0 42.2
15:30 0.0 0.0 42.0 42.2
15:20 0.0 0.0 42.0 42.3
15:10 0.0 0.0 42.0 42.4
15:00 0.0 0.0 42.0 42.4
14:50 0.0 0.0 42.0 42.5
14:40 0.0 0.0 42.0 42.6
14:30 0.0 0.0 42.0 42.6
14:20 0.0 0.0 42.0 42.7
14:10 0.0 0.0 42.0 42.8
14:00 0.0 0.0 42.0 42.8
13:50 0.0 0.0 42.0 42.9
13:40 0.0 0.0 42.0 43.0
13:30 0.0 0.0 42.0 43.0
13:20 0.0 0.0 42.0 43.1