Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/09/24 07:30
Pangalan ng observatory Setouchi Heights
Lokasyon Sa loob ng Tomo Setouchi-daisan Park, Numata-cho
Latitude / Longitude 34.4744 / 132.4211
Sakop Hiroshima Prefecture River Administration Division
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
07:30 0.0 0.0 2.0 16.4
06:30 0.0 0.0 2.0 16.6
05:30 0.0 1.0 2.0 16.8
04:30 0.0 1.0 1.0 15.9
03:30 0.0 0.0 0.0 15.1
02:30 0.0 0.0 0.0 15.2
01:30 0.0 0.0 0.0 15.4
00:30 0.0 0.0 0.0 15.5
23:30 0.0 0.0 0.0 15.6
22:30 0.0 0.0 0.0 15.8
21:30 0.0 0.0 0.0 16.0
20:30 0.0 0.0 0.0 16.1
19:30 0.0 0.0 0.0 16.3
18:30 0.0 0.0 0.0 16.4
17:30 0.0 0.0 0.0 16.6
16:30 0.0 0.0 0.0 16.7
15:30 0.0 0.0 0.0 16.9
14:30 0.0 0.0 0.0 17.1
13:30 0.0 0.0 0.0 17.2
12:30 0.0 0.0 0.0 17.4
11:30 0.0 0.0 0.0 17.6
10:30 0.0 0.0 0.0 17.7
09:30 0.0 0.0 0.0 17.9
08:30 0.0 0.0 0.0 18.1