Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/11 00:50
Pangalan ng observatory Setouchi Heights
Lokasyon Sa loob ng Tomo Setouchi-daisan Park, Numata-cho
Latitude / Longitude 34.4744 / 132.4211
Sakop Hiroshima Prefecture River Administration Division
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
00:50 0.0 1.0 111.0 181.1
23:50 0.0 0.0 110.0 181.9
22:50 0.0 8.0 110.0 183.6
21:50 2.0 11.0 102.0 177.4
20:50 1.0 6.0 91.0 168.0
19:50 1.0 3.0 85.0 163.6
18:50 1.0 3.0 82.0 162.2
17:50 0.0 3.0 79.0 160.7
16:50 0.0 - 76.0 159.3
15:50 - - - 158.8
14:50 - - - 158.3
13:50 2.0 6.0 65.0 157.8
12:50 0.0 3.0 59.0 153.3
11:50 1.0 10.0 56.0 151.8
10:50 0.0 0.0 46.0 143.2
09:50 0.0 0.0 46.0 144.6
08:50 0.0 1.0 46.0 146.0
07:50 0.0 2.0 45.0 146.4
06:50 0.0 1.0 43.0 145.8
05:50 0.0 0.0 42.0 146.2
04:50 0.0 0.0 42.0 147.6
03:50 1.0 3.0 42.0 149.1
02:50 1.0 17.0 39.0 147.5
01:50 3.0 11.0 22.0 131.9