Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/04/02 02:30
Pangalan ng observatory Setouchi Heights
Lokasyon Sa loob ng Tomo Setouchi-daisan Park, Numata-cho
Latitude / Longitude 34.4744 / 132.4211
Sakop Hiroshima Prefecture River Administration Division
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
02:30 0.0 0.0 33.0 48.9
01:30 0.0 0.0 33.0 49.3
00:30 0.0 0.0 33.0 49.8
23:30 0.0 0.0 33.0 50.3
22:30 0.0 0.0 33.0 50.8
21:30 0.0 0.0 33.0 51.3
20:30 0.0 0.0 33.0 51.8
19:30 0.0 0.0 33.0 52.3
18:30 0.0 0.0 33.0 52.8
17:30 0.0 0.0 33.0 53.3
16:30 0.0 2.0 33.0 53.8
15:30 1.0 2.0 31.0 52.3
14:30 0.0 0.0 29.0 50.8
13:30 0.0 1.0 29.0 51.3
12:30 0.0 1.0 28.0 50.8
11:30 1.0 4.0 27.0 50.3
10:30 1.0 2.0 23.0 46.7
09:30 0.0 1.0 21.0 45.2
08:30 0.0 3.0 20.0 44.6
07:30 0.0 4.0 17.0 42.0
06:30 0.0 2.0 13.0 38.4
05:30 1.0 3.0 11.0 36.8
04:30 1.0 6.0 8.0 34.1
03:30 0.0 1.0 2.0 28.4