Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/09/26 01:30
Pangalan ng observatory Kamiseno
Lokasyon Sa loob ng Senogawa Park, Kamiseno
Latitude / Longitude 34.4283 / 132.6322
Sakop Hiroshima Prefecture River Administration Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
01:30 0.0 0.0 23.0 25.6
01:20 0.0 0.0 23.0 25.7
01:10 0.0 0.0 23.0 25.7
01:00 0.0 0.0 23.0 25.7
00:50 0.0 0.0 23.0 25.8
00:40 0.0 0.0 23.0 25.8
00:30 0.0 0.0 23.0 25.9
00:20 0.0 0.0 23.0 25.9
00:10 0.0 0.0 23.0 26.0
00:00 0.0 0.0 23.0 26.0
23:50 0.0 0.0 23.0 26.0
23:40 0.0 0.0 23.0 26.1
23:30 0.0 0.0 23.0 26.1
23:20 0.0 0.0 23.0 26.2
23:10 0.0 0.0 23.0 26.2
23:00 0.0 0.0 23.0 26.2
22:50 0.0 0.0 23.0 26.3
22:40 0.0 0.0 23.0 26.3
22:30 0.0 0.0 23.0 26.4
22:20 0.0 0.0 23.0 26.4
22:10 0.0 0.0 23.0 26.5
22:00 0.0 0.0 23.0 26.5
21:50 0.0 0.0 23.0 26.5
21:40 0.0 0.0 23.0 26.6