Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/03/01 09:40
Pangalan ng observatory Kamiseno
Lokasyon Sa loob ng Senogawa Park, Kamiseno
Latitude / Longitude 34.4283 / 132.6322
Sakop Hiroshima Prefecture River Administration Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
09:40 - - - -
09:30 0.0 0.0 0.0 5.6
09:20 0.0 0.0 0.0 5.6
09:10 0.0 0.0 0.0 5.7
09:00 0.0 0.0 0.0 5.7
08:50 0.0 0.0 0.0 5.7
08:40 0.0 0.0 0.0 5.7
08:30 0.0 0.0 0.0 5.7
08:20 0.0 0.0 0.0 5.7
08:10 0.0 0.0 0.0 5.7
08:00 0.0 0.0 0.0 5.7
07:50 0.0 0.0 0.0 5.7
07:40 0.0 0.0 0.0 5.7
07:30 0.0 0.0 0.0 5.7
07:20 0.0 0.0 0.0 5.8
07:10 0.0 0.0 0.0 5.8
07:00 0.0 0.0 0.0 5.8
06:50 0.0 0.0 0.0 5.8
06:40 0.0 0.0 0.0 5.8
06:30 0.0 0.0 0.0 5.8
06:20 0.0 0.0 0.0 5.8
06:10 0.0 0.0 0.0 5.8
06:00 0.0 0.0 0.0 5.8
05:50 0.0 0.0 0.0 5.8