Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/09/19 14:30
Pangalan ng observatory Kamiseno
Lokasyon Sa loob ng Senogawa Park, Kamiseno
Latitude / Longitude 34.4283 / 132.6322
Sakop Hiroshima Prefecture River Administration Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
14:30 0.0 0.0 0.0 32.6
14:20 0.0 0.0 0.0 32.7
14:10 0.0 0.0 0.0 32.7
14:00 0.0 0.0 0.0 32.8
13:50 0.0 0.0 0.0 32.8
13:40 0.0 0.0 0.0 32.9
13:30 0.0 0.0 0.0 33.0
13:20 0.0 0.0 0.0 33.0
13:10 0.0 0.0 0.0 33.1
13:00 0.0 0.0 0.0 33.1
12:50 0.0 0.0 0.0 33.2
12:40 0.0 0.0 0.0 33.2
12:30 0.0 0.0 0.0 33.3
12:20 0.0 0.0 0.0 33.3
12:10 0.0 0.0 0.0 33.4
12:00 0.0 0.0 0.0 33.4
11:50 0.0 0.0 0.0 33.5
11:40 0.0 0.0 0.0 33.5
11:30 0.0 0.0 0.0 33.6
11:20 0.0 0.0 0.0 33.6
11:10 0.0 0.0 0.0 33.7
11:00 0.0 0.0 35.0 33.8
10:50 0.0 0.0 35.0 33.8
10:40 0.0 0.0 35.0 33.9