Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/10/19 20:40
Pangalan ng observatory Kamiseno
Lokasyon Sa loob ng Senogawa Park, Kamiseno
Latitude / Longitude 34.4283 / 132.6322
Sakop Hiroshima Prefecture River Administration Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
20:40 0.0 0.0 0.0 0.6
20:30 0.0 0.0 0.0 0.6
20:20 0.0 0.0 0.0 0.6
20:10 0.0 0.0 0.0 0.6
20:00 0.0 0.0 0.0 0.6
19:50 0.0 0.0 0.0 0.6
19:40 0.0 0.0 0.0 0.6
19:30 0.0 0.0 0.0 0.6
19:20 0.0 0.0 0.0 0.6
19:10 0.0 0.0 0.0 0.6
19:00 0.0 0.0 0.0 0.6
18:50 0.0 0.0 0.0 0.6
18:40 0.0 0.0 0.0 0.6
18:30 0.0 0.0 0.0 0.6
18:20 0.0 0.0 0.0 0.6
18:10 0.0 0.0 0.0 0.6
18:00 0.0 0.0 0.0 0.6
17:50 0.0 0.0 0.0 0.6
17:40 0.0 0.0 0.0 0.6
17:30 0.0 0.0 0.0 0.6
17:20 0.0 0.0 0.0 0.6
17:10 0.0 0.0 0.0 0.6
17:00 0.0 0.0 0.0 0.6
16:50 0.0 0.0 0.0 0.6