Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/22 03:40
Pangalan ng observatory Kamiseno
Lokasyon Sa loob ng Senogawa Park, Kamiseno
Latitude / Longitude 34.4283 / 132.6322
Sakop Hiroshima Prefecture River Administration Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
03:40 0.0 0.0 0.0 4.3
03:30 0.0 0.0 0.0 4.3
03:20 0.0 0.0 0.0 4.3
03:10 0.0 0.0 0.0 4.3
03:00 0.0 0.0 0.0 4.3
02:50 0.0 0.0 0.0 4.3
02:40 0.0 0.0 0.0 4.4
02:30 0.0 0.0 0.0 4.4
02:20 0.0 0.0 0.0 4.4
02:10 0.0 0.0 0.0 4.4
02:00 0.0 0.0 0.0 4.4
01:50 0.0 0.0 0.0 4.4
01:40 0.0 0.0 0.0 4.4
01:30 0.0 0.0 0.0 4.4
01:20 0.0 0.0 0.0 4.4
01:10 0.0 0.0 0.0 4.4
01:00 0.0 0.0 0.0 4.4
00:50 0.0 0.0 0.0 4.4
00:40 0.0 0.0 0.0 4.4
00:30 0.0 0.0 0.0 4.4
00:20 0.0 0.0 0.0 4.5
00:10 0.0 0.0 0.0 4.5
00:00 0.0 0.0 0.0 4.5
23:50 0.0 0.0 0.0 4.5