Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/02/25 04:50
Pangalan ng observatory Kamiseno
Lokasyon Sa loob ng Senogawa Park, Kamiseno
Latitude / Longitude 34.4283 / 132.6322
Sakop Hiroshima Prefecture River Administration Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
04:50 - - - -
04:40 0.0 0.0 0.0 2.0
04:30 0.0 0.0 0.0 2.0
04:20 0.0 0.0 0.0 2.0
04:10 0.0 0.0 0.0 2.0
04:00 0.0 0.0 0.0 2.0
03:50 0.0 0.0 0.0 2.0
03:40 0.0 0.0 0.0 2.0
03:30 0.0 0.0 0.0 2.0
03:20 0.0 0.0 0.0 2.0
03:10 0.0 0.0 0.0 2.0
03:00 0.0 0.0 0.0 2.0
02:50 0.0 0.0 0.0 2.0
02:40 0.0 0.0 0.0 2.0
02:30 0.0 0.0 0.0 2.0
02:20 0.0 0.0 0.0 2.1
02:10 0.0 0.0 0.0 2.1
02:00 0.0 0.0 0.0 2.1
01:50 0.0 0.0 0.0 2.1
01:40 0.0 0.0 0.0 2.1
01:30 0.0 0.0 0.0 2.1
01:20 0.0 0.0 0.0 2.1
01:10 0.0 0.0 0.0 2.1
01:00 0.0 0.0 0.0 2.1