Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/09/21 03:10
Pangalan ng observatory Kamiseno
Lokasyon Sa loob ng Senogawa Park, Kamiseno
Latitude / Longitude 34.4283 / 132.6322
Sakop Hiroshima Prefecture River Administration Division
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
03:10 0.0 0.0 0.0 22.3
02:10 0.0 0.0 0.0 22.5
01:10 0.0 0.0 0.0 22.7
00:10 0.0 0.0 0.0 22.9
23:10 0.0 0.0 0.0 23.2
22:10 0.0 0.0 0.0 23.4
21:10 0.0 0.0 0.0 23.6
20:10 0.0 0.0 0.0 23.8
19:10 0.0 0.0 0.0 24.1
18:10 0.0 0.0 0.0 24.3
17:10 0.0 0.0 0.0 24.5
16:10 0.0 0.0 0.0 24.8
15:10 0.0 0.0 0.0 25.0
14:10 0.0 0.0 0.0 25.2
13:10 0.0 0.0 0.0 25.5
12:10 0.0 0.0 0.0 25.7
11:10 0.0 0.0 0.0 26.0
10:10 0.0 0.0 0.0 26.2
09:10 0.0 0.0 0.0 26.5
08:10 0.0 0.0 0.0 26.7
07:10 0.0 0.0 0.0 27.0
06:10 0.0 0.0 0.0 27.3
05:10 0.0 0.0 0.0 27.5
04:10 0.0 0.0 0.0 27.8