Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/12/02 19:00
Pangalan ng observatory Kamiseno
Lokasyon Sa loob ng Senogawa Park, Kamiseno
Latitude / Longitude 34.4283 / 132.6322
Sakop Hiroshima Prefecture River Administration Division
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
19:00 - - - -
18:00 0.0 0.0 0.0 1.1
17:00 0.0 0.0 0.0 1.1
16:00 0.0 0.0 0.0 1.1
15:00 0.0 0.0 0.0 1.1
14:00 0.0 0.0 0.0 1.1
13:00 0.0 0.0 0.0 1.1
12:00 0.0 0.0 0.0 1.2
11:00 0.0 0.0 0.0 1.2
10:00 0.0 0.0 0.0 1.2
09:00 0.0 0.0 0.0 1.2
08:00 0.0 0.0 0.0 1.2
07:00 0.0 0.0 0.0 1.2
06:00 0.0 0.0 0.0 1.2
05:00 0.0 0.0 0.0 1.2
04:00 0.0 0.0 0.0 1.2
03:00 0.0 0.0 0.0 1.3
02:00 0.0 0.0 0.0 1.3
01:00 0.0 0.0 0.0 1.3
00:00 0.0 0.0 0.0 1.3
23:00 0.0 0.0 0.0 1.3
22:00 0.0 0.0 0.0 1.3
21:00 0.0 0.0 0.0 1.3
20:00 0.0 0.0 0.0 1.3