Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/18 04:00
Pangalan ng observatory Shigemitsu
Lokasyon 979-7, Shimoshigemitsu, Shirasago, Yuki-cho
Latitude / Longitude 34.4297 / 132.2864
Sakop Hiroshima Prefecture Dam Department
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
04:00 0.0 0.0 0.0 3.3
03:50 0.0 0.0 0.0 3.3
03:40 0.0 0.0 0.0 3.3
03:30 0.0 0.0 0.0 3.3
03:20 0.0 0.0 0.0 3.3
03:10 0.0 0.0 0.0 3.3
03:00 0.0 0.0 0.0 3.3
02:50 0.0 0.0 0.0 3.3
02:40 0.0 0.0 0.0 3.3
02:30 0.0 0.0 0.0 3.3
02:20 0.0 0.0 0.0 3.3
02:10 0.0 0.0 0.0 3.3
02:00 0.0 0.0 0.0 3.3
01:50 0.0 0.0 0.0 3.3
01:40 0.0 0.0 0.0 3.3
01:30 0.0 0.0 0.0 3.3
01:20 0.0 0.0 0.0 3.3
01:10 0.0 0.0 0.0 3.3
01:00 0.0 0.0 0.0 3.4
00:50 0.0 0.0 0.0 3.4
00:40 0.0 0.0 0.0 3.4
00:30 0.0 0.0 0.0 3.4
00:20 0.0 0.0 0.0 3.4
00:10 0.0 0.0 0.0 3.4