Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/04/17 17:40
Pangalan ng observatory Shigemitsu
Lokasyon 979-7, Shimoshigemitsu, Shirasago, Yuki-cho
Latitude / Longitude 34.4297 / 132.2864
Sakop Hiroshima Prefecture Dam Department
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
17:40 0.0 0.0 21.0 35.1
17:30 0.0 0.0 21.0 35.2
17:20 0.0 0.0 21.0 35.2
17:10 0.0 0.0 21.0 35.3
17:00 0.0 0.0 21.0 35.3
16:50 0.0 0.0 21.0 35.4
16:40 0.0 0.0 21.0 35.4
16:30 0.0 0.0 21.0 35.5
16:20 0.0 0.0 21.0 35.5
16:10 0.0 0.0 21.0 35.6
16:00 0.0 0.0 21.0 35.7
15:50 0.0 0.0 21.0 35.7
15:40 0.0 0.0 21.0 35.8
15:30 0.0 0.0 21.0 35.8
15:20 0.0 0.0 21.0 35.9
15:10 0.0 0.0 21.0 36.0
15:00 0.0 0.0 21.0 36.0
14:50 0.0 0.0 21.0 36.1
14:40 0.0 0.0 21.0 36.1
14:30 0.0 0.0 21.0 36.2
14:20 0.0 0.0 21.0 36.2
14:10 0.0 0.0 21.0 36.3
14:00 0.0 0.0 21.0 36.4
13:50 0.0 0.0 21.0 36.4