Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/03/30 14:00
Pangalan ng observatory Shigemitsu
Lokasyon 979-7, Shimoshigemitsu, Shirasago, Yuki-cho
Latitude / Longitude 34.4297 / 132.2864
Sakop Hiroshima Prefecture Dam Department
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
14:00 0.0 0.0 0.0 47.6
13:50 0.0 0.0 0.0 47.7
13:40 0.0 0.0 0.0 47.8
13:30 0.0 0.0 0.0 47.8
13:20 0.0 0.0 0.0 47.9
13:10 0.0 0.0 0.0 48.0
13:00 0.0 0.0 0.0 48.1
12:50 0.0 0.0 0.0 48.2
12:40 0.0 0.0 0.0 48.2
12:30 0.0 0.0 0.0 48.3
12:20 0.0 0.0 0.0 48.4
12:10 0.0 0.0 0.0 48.5
12:00 0.0 0.0 0.0 48.5
11:50 0.0 0.0 0.0 48.6
11:40 0.0 0.0 0.0 48.7
11:30 0.0 0.0 0.0 48.8
11:20 0.0 0.0 0.0 48.9
11:10 0.0 0.0 0.0 48.9
11:00 0.0 0.0 0.0 49.0
10:50 0.0 0.0 0.0 49.1
10:40 0.0 0.0 0.0 49.2
10:30 0.0 0.0 0.0 49.2
10:20 0.0 0.0 0.0 49.3
10:10 0.0 0.0 0.0 49.4