Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/12 15:40
Pangalan ng observatory Shigemitsu
Lokasyon 979-7, Shimoshigemitsu, Shirasago, Yuki-cho
Latitude / Longitude 34.4297 / 132.2864
Sakop Hiroshima Prefecture Dam Department
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
15:40 0.0 0.0 0.0 128.2
15:30 0.0 0.0 0.0 128.4
15:20 0.0 0.0 0.0 128.6
15:10 0.0 0.0 0.0 128.8
15:00 0.0 0.0 0.0 129.0
14:50 0.0 0.0 0.0 129.2
14:40 0.0 0.0 0.0 129.4
14:30 0.0 0.0 0.0 129.6
14:20 0.0 0.0 0.0 129.8
14:10 0.0 0.0 0.0 130.0
14:00 0.0 0.0 0.0 130.2
13:50 0.0 0.0 0.0 130.4
13:40 0.0 0.0 0.0 130.6
13:30 0.0 0.0 0.0 130.9
13:20 0.0 0.0 0.0 131.1
13:10 0.0 0.0 0.0 131.3
13:00 0.0 0.0 0.0 131.5
12:50 0.0 0.0 0.0 131.7
12:40 0.0 0.0 0.0 131.9
12:30 0.0 0.0 0.0 132.1
12:20 0.0 0.0 0.0 132.3
12:10 0.0 0.0 0.0 132.6
12:00 0.0 0.0 0.0 132.8
11:50 0.0 0.0 0.0 133.0