Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/22 22:20
Pangalan ng observatory Shigemitsu
Lokasyon 979-7, Shimoshigemitsu, Shirasago, Yuki-cho
Latitude / Longitude 34.4297 / 132.2864
Sakop Hiroshima Prefecture Dam Department
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
22:20 0.0 0.0 15.0 21.9
22:10 0.0 0.0 15.0 22.0
22:00 0.0 0.0 15.0 22.0
21:50 0.0 0.0 15.0 22.0
21:40 0.0 0.0 15.0 22.1
21:30 0.0 0.0 15.0 22.1
21:20 0.0 0.0 15.0 22.1
21:10 0.0 0.0 15.0 22.2
21:00 0.0 0.0 15.0 22.2
20:50 0.0 0.0 15.0 22.3
20:40 0.0 0.0 15.0 22.3
20:30 0.0 0.0 15.0 22.3
20:20 0.0 0.0 15.0 22.4
20:10 0.0 0.0 15.0 22.4
20:00 0.0 0.0 15.0 22.4
19:50 0.0 0.0 15.0 22.5
19:40 0.0 0.0 15.0 22.5
19:30 0.0 0.0 15.0 22.5
19:20 0.0 0.0 15.0 22.6
19:10 0.0 0.0 15.0 22.6
19:00 0.0 0.0 15.0 22.6
18:50 0.0 0.0 15.0 22.7
18:40 0.0 0.0 15.0 22.7
18:30 0.0 0.0 15.0 22.8