Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/03 06:40
Pangalan ng observatory Shigemitsu
Lokasyon 979-7, Shimoshigemitsu, Shirasago, Yuki-cho
Latitude / Longitude 34.4297 / 132.2864
Sakop Hiroshima Prefecture Dam Department
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
06:40 0.0 0.0 0.0 42.9
06:30 0.0 0.0 0.0 43.0
06:20 0.0 0.0 0.0 43.1
06:10 0.0 0.0 0.0 43.1
06:00 0.0 0.0 0.0 43.2
05:50 0.0 0.0 0.0 43.3
05:40 0.0 0.0 0.0 43.3
05:30 0.0 0.0 0.0 43.4
05:20 0.0 0.0 0.0 43.5
05:10 0.0 0.0 0.0 43.5
05:00 0.0 0.0 0.0 43.6
04:50 0.0 0.0 0.0 43.7
04:40 0.0 0.0 0.0 43.8
04:30 0.0 0.0 0.0 43.8
04:20 0.0 0.0 0.0 43.9
04:10 0.0 0.0 0.0 44.0
04:00 0.0 0.0 0.0 44.0
03:50 0.0 0.0 0.0 44.1
03:40 0.0 0.0 0.0 44.2
03:30 0.0 0.0 0.0 44.2
03:20 0.0 0.0 0.0 44.3
03:10 0.0 0.0 0.0 44.4
03:00 0.0 0.0 0.0 44.5
02:50 0.0 0.0 0.0 44.5