Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/05/25 15:50
Pangalan ng observatory Shigemitsu
Lokasyon 979-7, Shimoshigemitsu, Shirasago, Yuki-cho
Latitude / Longitude 34.4297 / 132.2864
Sakop Hiroshima Prefecture Dam Department
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
15:50 0.0 0.0 1.0 10.1
14:50 0.0 0.0 1.0 10.2
13:50 0.0 1.0 1.0 10.3
12:50 0.0 0.0 0.0 9.4
11:50 0.0 0.0 0.0 9.5
10:50 0.0 0.0 0.0 9.6
09:50 0.0 0.0 0.0 9.7
08:50 0.0 0.0 0.0 9.8
07:50 0.0 0.0 0.0 9.9
06:50 0.0 0.0 0.0 10.0
05:50 0.0 0.0 0.0 10.1
04:50 0.0 0.0 0.0 10.2
03:50 0.0 0.0 0.0 10.3
02:50 0.0 0.0 0.0 10.4
01:50 0.0 0.0 0.0 10.5
00:50 0.0 0.0 0.0 10.6
23:50 0.0 0.0 0.0 10.7
22:50 0.0 0.0 0.0 10.8
21:50 0.0 0.0 0.0 10.9
20:50 0.0 0.0 0.0 11.0
19:50 0.0 0.0 0.0 11.1
18:50 0.0 0.0 0.0 11.2
17:50 0.0 0.0 0.0 11.3
16:50 0.0 0.0 0.0 11.4