Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/16 11:20
Pangalan ng observatory Uokiri Dam
Lokasyon 998-7, Tochigatani, Kamiyamanouchi, Kamigouchi, Itsukaichi-cho
Latitude / Longitude 34.4283 / 132.3303
Sakop Hiroshima Prefecture Dam Department
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
11:20 0.0 0.0 0.0 1.4
11:10 0.0 0.0 0.0 1.4
11:00 0.0 0.0 0.0 1.4
10:50 0.0 0.0 0.0 1.4
10:40 0.0 0.0 0.0 1.4
10:30 0.0 0.0 0.0 1.4
10:20 0.0 0.0 0.0 1.4
10:10 0.0 0.0 0.0 1.4
10:00 0.0 0.0 0.0 1.4
09:50 0.0 0.0 0.0 1.4
09:40 0.0 0.0 0.0 1.4
09:30 0.0 0.0 0.0 1.4
09:20 0.0 0.0 0.0 1.4
09:10 0.0 0.0 0.0 1.4
09:00 0.0 0.0 0.0 1.4
08:50 0.0 0.0 0.0 1.4
08:40 0.0 0.0 0.0 1.4
08:30 0.0 0.0 0.0 1.4
08:20 0.0 0.0 0.0 1.4
08:10 0.0 0.0 0.0 1.4
08:00 0.0 0.0 0.0 1.4
07:50 0.0 0.0 0.0 1.4
07:40 0.0 0.0 0.0 1.4
07:30 0.0 0.0 0.0 1.4