Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/24 23:30
Pangalan ng observatory Uokiri Dam
Lokasyon 998-7, Tochigatani, Kamiyamanouchi, Kamigouchi, Itsukaichi-cho
Latitude / Longitude 34.4283 / 132.3303
Sakop Hiroshima Prefecture Dam Department
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
23:30 0.0 0.0 0.0 10.6
23:20 0.0 0.0 0.0 10.6
23:10 0.0 0.0 0.0 10.6
23:00 0.0 0.0 0.0 10.6
22:50 0.0 0.0 0.0 10.7
22:40 0.0 0.0 0.0 10.7
22:30 0.0 0.0 0.0 10.7
22:20 0.0 0.0 0.0 10.7
22:10 0.0 0.0 0.0 10.7
22:00 0.0 0.0 0.0 10.7
21:50 0.0 0.0 0.0 10.8
21:40 0.0 0.0 0.0 10.8
21:30 0.0 0.0 0.0 10.8
21:20 0.0 0.0 0.0 10.8
21:10 0.0 0.0 0.0 10.8
21:00 0.0 0.0 0.0 10.8
20:50 0.0 0.0 0.0 10.9
20:40 0.0 0.0 0.0 10.9
20:30 0.0 0.0 0.0 10.9
20:20 0.0 0.0 0.0 10.9
20:10 0.0 0.0 0.0 10.9
20:00 0.0 0.0 0.0 11.0
19:50 0.0 0.0 0.0 11.0
19:40 0.0 0.0 0.0 11.0