Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/04/23 01:30
Pangalan ng observatory Uokiri Dam
Lokasyon 998-7, Tochigatani, Kamiyamanouchi, Kamigouchi, Itsukaichi-cho
Latitude / Longitude 34.4283 / 132.3303
Sakop Hiroshima Prefecture Dam Department
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
01:30 0.0 0.0 0.0 10.3
01:20 0.0 0.0 0.0 10.3
01:10 0.0 0.0 0.0 10.3
01:00 0.0 0.0 0.0 10.3
00:50 0.0 0.0 0.0 10.3
00:40 0.0 0.0 0.0 10.3
00:30 0.0 0.0 0.0 10.4
00:20 0.0 0.0 0.0 10.4
00:10 0.0 0.0 0.0 10.4
00:00 0.0 0.0 0.0 10.4
23:50 0.0 0.0 0.0 10.4
23:40 0.0 0.0 0.0 10.4
23:30 0.0 0.0 0.0 10.5
23:20 0.0 0.0 0.0 10.5
23:10 0.0 0.0 0.0 10.5
23:00 0.0 0.0 0.0 10.5
22:50 0.0 0.0 0.0 10.5
22:40 0.0 0.0 0.0 10.5
22:30 0.0 0.0 0.0 10.6
22:20 0.0 0.0 0.0 10.6
22:10 0.0 0.0 0.0 10.6
22:00 0.0 0.0 0.0 10.6
21:50 0.0 0.0 0.0 10.6
21:40 0.0 0.0 0.0 10.6