Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/04/17 17:50
Pangalan ng observatory Kajike Dam
Lokasyon Ishiuchi, Itsukaichi-cho
Latitude / Longitude 34.4408 / 132.3775
Sakop Hiroshima Prefecture Dam Department
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
17:50 - - - -
17:40 0.0 0.0 15.0 26.7
17:30 0.0 0.0 15.0 26.7
17:20 0.0 0.0 15.0 26.7
17:10 0.0 0.0 15.0 26.8
17:00 0.0 0.0 15.0 26.8
16:50 0.0 0.0 15.0 26.9
16:40 0.0 0.0 15.0 26.9
16:30 0.0 0.0 15.0 27.0
16:20 0.0 0.0 15.0 27.0
16:10 0.0 0.0 15.0 27.0
16:00 0.0 0.0 15.0 27.1
15:50 0.0 0.0 15.0 27.1
15:40 0.0 0.0 15.0 27.2
15:30 0.0 0.0 15.0 27.2
15:20 0.0 0.0 15.0 27.3
15:10 0.0 0.0 15.0 27.3
15:00 0.0 0.0 15.0 27.3
14:50 0.0 0.0 15.0 27.4
14:40 0.0 0.0 15.0 27.4
14:30 - - - 27.5
14:20 - - - 27.5
14:10 0.0 0.0 15.0 27.6
14:00 0.0 0.0 15.0 27.6