Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/23 02:10
Pangalan ng observatory Kajike Dam
Lokasyon Ishiuchi, Itsukaichi-cho
Latitude / Longitude 34.4408 / 132.3775
Sakop Hiroshima Prefecture Dam Department
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
02:10 0.0 0.0 0.0 14.4
02:00 0.0 0.0 0.0 14.4
01:50 0.0 0.0 0.0 14.4
01:40 0.0 0.0 0.0 14.4
01:30 0.0 0.0 0.0 14.5
01:20 0.0 0.0 0.0 14.5
01:10 0.0 0.0 0.0 14.5
01:00 0.0 0.0 0.0 14.5
00:50 0.0 0.0 0.0 14.6
00:40 0.0 0.0 0.0 14.6
00:30 0.0 0.0 0.0 14.6
00:20 0.0 0.0 0.0 14.6
00:10 0.0 0.0 0.0 14.7
00:00 0.0 0.0 0.0 14.7
23:50 0.0 0.0 0.0 14.7
23:40 0.0 0.0 0.0 14.7
23:30 0.0 0.0 0.0 14.7
23:20 0.0 0.0 0.0 14.8
23:10 0.0 0.0 0.0 14.8
23:00 0.0 0.0 0.0 14.8
22:50 0.0 0.0 0.0 14.8
22:40 0.0 0.0 0.0 14.9
22:30 0.0 0.0 0.0 14.9
22:20 0.0 0.0 0.0 14.9