Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/15 14:30
Pangalan ng observatory Kajike Dam
Lokasyon Ishiuchi, Itsukaichi-cho
Latitude / Longitude 34.4408 / 132.3775
Sakop Hiroshima Prefecture Dam Department
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
14:30 0.0 0.0 0.0 169.2
14:20 0.0 0.0 0.0 169.4
14:10 0.0 0.0 0.0 169.7
14:00 0.0 0.0 0.0 170.0
13:50 0.0 0.0 0.0 170.2
13:40 0.0 0.0 0.0 170.5
13:30 0.0 0.0 0.0 170.8
13:20 0.0 0.0 0.0 171.1
13:10 0.0 0.0 0.0 171.3
13:00 0.0 0.0 0.0 171.6
12:50 0.0 0.0 0.0 171.9
12:40 0.0 0.0 0.0 172.2
12:30 0.0 0.0 0.0 172.4
12:20 0.0 0.0 0.0 172.7
12:10 0.0 0.0 0.0 173.0
12:00 0.0 0.0 0.0 173.3
11:50 0.0 0.0 0.0 173.6
11:40 0.0 0.0 0.0 173.8
11:30 0.0 0.0 0.0 174.1
11:20 0.0 0.0 0.0 174.4
11:10 0.0 0.0 0.0 174.7
11:00 0.0 0.0 0.0 175.0
10:50 0.0 0.0 0.0 175.2
10:40 0.0 0.0 0.0 175.5