Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/03/01 03:30
Pangalan ng observatory Kajike Dam
Lokasyon Ishiuchi, Itsukaichi-cho
Latitude / Longitude 34.4408 / 132.3775
Sakop Hiroshima Prefecture Dam Department
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
03:30 0.0 0.0 0.0 7.9
03:20 0.0 0.0 0.0 7.9
03:10 0.0 0.0 0.0 7.9
03:00 0.0 0.0 0.0 7.9
02:50 0.0 0.0 0.0 7.9
02:40 0.0 0.0 0.0 8.0
02:30 0.0 0.0 0.0 8.0
02:20 0.0 0.0 0.0 8.0
02:10 0.0 0.0 0.0 8.0
02:00 0.0 0.0 0.0 8.0
01:50 0.0 0.0 0.0 8.0
01:40 0.0 0.0 0.0 8.0
01:30 0.0 0.0 0.0 8.0
01:20 0.0 0.0 0.0 8.1
01:10 0.0 0.0 0.0 8.1
01:00 0.0 0.0 0.0 8.1
00:50 0.0 0.0 0.0 8.1
00:40 0.0 0.0 0.0 8.1
00:30 0.0 0.0 0.0 8.1
00:20 0.0 0.0 0.0 8.1
00:10 0.0 0.0 0.0 8.2
00:00 0.0 0.0 0.0 8.2
23:50 0.0 0.0 0.0 8.2
23:40 0.0 0.0 0.0 8.2