Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/04/02 12:10
Pangalan ng observatory Imuro
Lokasyon Imuro, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.5353 / 132.4339
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
12:10 - - - -
12:00 0.0 0.0 0.0 42.0
11:50 0.0 0.0 0.0 42.1
11:40 0.0 0.0 0.0 42.2
11:30 0.0 0.0 0.0 42.2
11:20 0.0 0.0 0.0 42.3
11:10 0.0 0.0 0.0 42.4
11:00 0.0 0.0 0.0 42.5
10:50 0.0 0.0 0.0 42.5
10:40 0.0 0.0 0.0 42.6
10:30 0.0 0.0 0.0 42.7
10:20 0.0 0.0 0.0 42.7
10:10 0.0 0.0 0.0 42.8
10:00 0.0 0.0 0.0 42.9
09:50 0.0 0.0 0.0 42.9
09:40 0.0 0.0 0.0 43.0
09:30 0.0 0.0 0.0 43.1
09:20 0.0 0.0 0.0 43.1
09:10 0.0 0.0 0.0 43.2
09:00 0.0 0.0 0.0 43.3
08:50 0.0 0.0 0.0 43.3
08:40 0.0 0.0 0.0 43.4
08:30 0.0 0.0 0.0 43.5
08:20 0.0 0.0 0.0 43.6