Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/08/24 05:00
Pangalan ng observatory Imuro
Lokasyon Imuro, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.5353 / 132.4339
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
05:00 0.0 0.0 0.0 55.6
04:50 0.0 0.0 0.0 55.7
04:40 0.0 0.0 0.0 55.8
04:30 0.0 0.0 0.0 55.9
04:20 0.0 0.0 0.0 56.0
04:10 0.0 0.0 0.0 56.1
04:00 0.0 0.0 0.0 56.2
03:50 0.0 0.0 0.0 56.3
03:40 0.0 0.0 0.0 56.3
03:30 0.0 0.0 0.0 56.4
03:20 0.0 0.0 0.0 56.5
03:10 0.0 0.0 0.0 56.6
03:00 0.0 0.0 0.0 56.7
02:50 0.0 0.0 0.0 56.8
02:40 0.0 0.0 0.0 56.9
02:30 0.0 0.0 0.0 57.0
02:20 0.0 0.0 0.0 57.1
02:10 0.0 0.0 0.0 57.2
02:00 0.0 0.0 0.0 57.3
01:50 0.0 0.0 0.0 57.4
01:40 0.0 0.0 0.0 57.4
01:30 0.0 0.0 0.0 57.5
01:20 0.0 0.0 0.0 57.6
01:10 0.0 0.0 0.0 57.7