Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/12 12:50
Pangalan ng observatory Imuro
Lokasyon Imuro, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.5353 / 132.4339
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
12:50 0.0 0.0 0.0 127.0
12:40 0.0 0.0 0.0 127.2
12:30 0.0 0.0 0.0 127.4
12:20 0.0 0.0 0.0 127.6
12:10 0.0 0.0 0.0 127.8
12:00 0.0 0.0 0.0 128.0
11:50 0.0 0.0 0.0 128.2
11:40 0.0 0.0 0.0 128.4
11:30 0.0 0.0 0.0 128.6
11:20 0.0 0.0 0.0 128.8
11:10 0.0 0.0 0.0 129.0
11:00 0.0 0.0 0.0 129.3
10:50 0.0 0.0 0.0 129.5
10:40 0.0 0.0 0.0 129.7
10:30 0.0 0.0 0.0 129.9
10:20 0.0 0.0 0.0 130.1
10:10 0.0 0.0 0.0 130.3
10:00 0.0 0.0 0.0 130.5
09:50 0.0 0.0 0.0 130.7
09:40 0.0 0.0 0.0 130.9
09:30 0.0 0.0 0.0 131.1
09:20 0.0 0.0 0.0 131.3
09:10 0.0 0.0 0.0 131.6
09:00 0.0 0.0 0.0 131.8