Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/24 15:00
Pangalan ng observatory Imuro
Lokasyon Imuro, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.5353 / 132.4339
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
15:00 0.0 0.0 0.0 9.1
14:50 0.0 0.0 0.0 9.1
14:40 0.0 0.0 0.0 9.2
14:30 0.0 0.0 0.0 9.2
14:20 0.0 0.0 0.0 9.2
14:10 0.0 0.0 0.0 9.2
14:00 0.0 0.0 0.0 9.2
13:50 0.0 0.0 0.0 9.2
13:40 0.0 0.0 0.0 9.2
13:30 0.0 0.0 0.0 9.3
13:20 0.0 0.0 0.0 9.3
13:10 0.0 0.0 0.0 9.3
13:00 0.0 0.0 0.0 9.3
12:50 0.0 0.0 0.0 9.3
12:40 0.0 0.0 0.0 9.3
12:30 0.0 0.0 0.0 9.3
12:20 0.0 0.0 0.0 9.4
12:10 0.0 0.0 0.0 9.4
12:00 0.0 0.0 0.0 9.4
11:50 0.0 0.0 0.0 9.4
11:40 0.0 0.0 0.0 9.4
11:30 0.0 0.0 0.0 9.4
11:20 0.0 0.0 0.0 9.5
11:10 0.0 0.0 0.0 9.5