Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/10 18:20
Pangalan ng observatory Imuro
Lokasyon Imuro, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.5353 / 132.4339
Sakop Bansa
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
18:20 1.0 4.0 69.0 145.5
17:20 1.0 2.0 65.0 142.8
16:20 1.0 4.0 63.0 142.2
15:20 0.0 5.0 58.0 139.6
14:20 1.0 4.0 53.0 135.9
13:20 2.0 5.0 49.0 133.2
12:20 0.0 2.0 44.0 129.4
11:20 0.0 7.0 42.0 128.7
10:20 0.0 0.0 35.0 122.9
09:20 0.0 1.0 35.0 124.1
08:20 0.0 0.0 34.0 124.2
07:20 1.0 1.0 34.0 125.4
06:20 1.0 2.0 33.0 125.7
05:20 0.0 0.0 31.0 124.9
04:20 0.0 1.0 31.0 126.1
03:20 1.0 3.0 30.0 126.3
02:20 2.0 12.0 27.0 124.5
01:20 1.0 8.0 15.0 113.6
00:20 1.0 3.0 7.0 106.7
23:20 0.0 2.0 4.0 104.7
22:20 0.0 0.0 2.0 103.7
21:20 0.0 1.0 2.0 104.7
20:20 0.0 1.0 1.0 104.7
19:20 0.0 0.0 0.0 104.7