Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/17 18:40
Pangalan ng observatory Imuro
Lokasyon Imuro, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.5353 / 132.4339
Sakop Bansa
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
18:40 0.0 0.0 0.0 20.3
17:40 0.0 0.0 1.0 20.5
16:40 0.0 0.0 1.0 20.7
15:40 0.0 0.0 1.0 20.9
14:40 0.0 0.0 1.0 21.1
13:40 0.0 0.0 1.0 21.3
12:40 0.0 0.0 1.0 21.5
11:40 0.0 1.0 1.0 21.7
10:40 0.0 0.0 0.0 20.9
09:40 0.0 0.0 0.0 21.1
08:40 0.0 0.0 0.0 21.3
07:40 0.0 0.0 0.0 21.6
06:40 0.0 0.0 0.0 21.8
05:40 0.0 0.0 0.0 22.0
04:40 0.0 0.0 0.0 22.2
03:40 0.0 0.0 0.0 22.4
02:40 0.0 0.0 0.0 22.6
01:40 0.0 0.0 0.0 22.8
00:40 0.0 0.0 0.0 23.1
23:40 0.0 0.0 0.0 23.3
22:40 0.0 0.0 0.0 23.5
21:40 0.0 0.0 0.0 23.7
20:40 0.0 0.0 0.0 24.0
19:40 0.0 0.0 15.0 24.2