Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/04/14 10:20
Pangalan ng observatory Yuki
Lokasyon 1594-1, Nakakawahara, Mugitani, Yuki-cho
Latitude / Longitude 34.5244 / 132.3156
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10:20 0.0 0.0 0.0 21.6
10:10 0.0 0.0 0.0 21.6
10:00 - 0.0 0.0 21.7
09:50 - 0.0 - 21.7
09:40 0.0 0.0 0.0 21.7
09:30 - 0.0 0.0 21.8
09:20 - 0.0 - 21.8
09:10 0.0 0.0 0.0 21.8
09:00 0.0 0.0 0.0 21.9
08:50 0.0 0.0 0.0 21.9
08:40 0.0 0.0 0.0 22.0
08:30 0.0 0.0 0.0 22.0
08:20 0.0 0.0 0.0 22.0
08:10 0.0 0.0 0.0 22.1
08:00 0.0 0.0 0.0 22.1
07:50 0.0 0.0 0.0 22.1
07:40 0.0 0.0 0.0 22.2
07:30 0.0 0.0 0.0 22.2
07:20 0.0 0.0 0.0 22.2
07:10 0.0 0.0 0.0 22.3
07:00 0.0 0.0 0.0 22.3
06:50 0.0 0.0 0.0 22.3
06:40 0.0 0.0 0.0 22.4
06:30 0.0 0.0 0.0 22.4