Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/25 09:50
Pangalan ng observatory Yuki
Lokasyon 1594-1, Nakakawahara, Mugitani, Yuki-cho
Latitude / Longitude 34.5244 / 132.3156
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
09:50 0.0 0.0 0.0 16.6
09:40 0.0 0.0 0.0 16.6
09:30 0.0 0.0 0.0 16.6
09:20 0.0 0.0 0.0 16.7
09:10 0.0 0.0 0.0 16.7
09:00 0.0 0.0 0.0 16.7
08:50 0.0 0.0 0.0 16.8
08:40 0.0 0.0 0.0 16.8
08:30 0.0 0.0 0.0 16.8
08:20 0.0 0.0 0.0 16.8
08:10 0.0 0.0 0.0 16.9
08:00 0.0 0.0 0.0 16.9
07:50 0.0 0.0 0.0 16.9
07:40 0.0 0.0 0.0 16.9
07:30 0.0 0.0 0.0 17.0
07:20 0.0 0.0 0.0 17.0
07:10 0.0 0.0 0.0 17.0
07:00 0.0 0.0 0.0 17.1
06:50 0.0 0.0 0.0 17.1
06:40 0.0 0.0 0.0 17.1
06:30 0.0 0.0 0.0 17.1
06:20 0.0 0.0 0.0 17.2
06:10 0.0 0.0 0.0 17.2
06:00 0.0 0.0 0.0 17.2