Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/21 07:00
Pangalan ng observatory Shiraki
Lokasyon 612-4, Sekikawa, Okoe, Shiraki-cho
Latitude / Longitude 34.5506 / 132.6739
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
07:00 0.0 0.0 0.0 2.0
06:50 0.0 0.0 0.0 2.0
06:40 0.0 0.0 0.0 2.0
06:30 0.0 0.0 0.0 2.0
06:20 0.0 0.0 0.0 2.0
06:10 0.0 0.0 0.0 2.1
06:00 0.0 0.0 0.0 2.1
05:50 0.0 0.0 0.0 2.1
05:40 0.0 0.0 0.0 2.1
05:30 0.0 0.0 0.0 2.1
05:20 0.0 0.0 0.0 2.1
05:10 0.0 0.0 0.0 2.1
05:00 0.0 0.0 0.0 2.1
04:50 0.0 0.0 0.0 2.1
04:40 0.0 0.0 0.0 2.1
04:30 0.0 0.0 0.0 2.1
04:20 0.0 0.0 0.0 2.1
04:10 0.0 0.0 0.0 2.1
04:00 0.0 0.0 0.0 2.1
03:50 0.0 0.0 0.0 2.1
03:40 0.0 0.0 0.0 2.1
03:30 0.0 0.0 0.0 2.1
03:20 0.0 0.0 0.0 2.1
03:10 0.0 0.0 0.0 2.1