Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/08/14 13:30
Pangalan ng observatory Shiraki
Lokasyon 612-4, Sekikawa, Okoe, Shiraki-cho
Latitude / Longitude 34.5506 / 132.6739
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
13:30 0.0 0.0 0.0 1.9
13:20 0.0 0.0 0.0 1.9
13:10 0.0 0.0 0.0 1.9
13:00 0.0 0.0 0.0 1.9
12:50 0.0 0.0 0.0 1.9
12:40 0.0 0.0 0.0 1.9
12:30 0.0 0.0 0.0 1.9
12:20 0.0 0.0 0.0 1.9
12:10 0.0 0.0 0.0 1.9
12:00 0.0 0.0 0.0 1.9
11:50 0.0 0.0 0.0 1.9
11:40 0.0 0.0 0.0 1.9
11:30 0.0 0.0 0.0 2.0
11:20 0.0 0.0 0.0 2.0
11:10 0.0 0.0 0.0 2.0
11:00 0.0 0.0 0.0 2.0
10:50 0.0 0.0 0.0 2.0
10:40 0.0 0.0 0.0 2.0
10:30 0.0 0.0 0.0 2.0
10:20 0.0 0.0 0.0 2.0
10:10 0.0 0.0 0.0 2.0
10:00 0.0 0.0 0.0 2.0
09:50 0.0 0.0 0.0 2.0
09:40 0.0 0.0 0.0 2.0